V databáze platných akreditovaných vzdelávacích programov vidím, že VITA Academy s.r.o. nie je spôsobilá na vydávanie akéhokoľvek osvedčenia, ale IT Academy s.r.o. spôsobilé je. Ako je možné, že máte akreditované osvedčenie?