V kurzoch nie je „deadline“? Môžem študovať každý kurz v akomkoľvek čase?