Vaša faktúra je vystavená bez DPH. Podľa databázy však máte platné IČ DPH. Ste platci DPH?