VITA Academy nie je spôsobilá na vydávanie osvedčenia, ale IT Academy spôsobilá je. Ako je možné, že ponúkate akreditované osvedčenie?