Zmení sa cena ročného predplatného, ak by mi ho preplatila firma?