Online kurz C/C++ I. je pre teba vhodný, ak si začiatočník v programovaní v C/C++. Uvedieme ťa do sveta procedurálneho programovania. Jazyk C/C++ patrí k najpoužívanejším programovacím jazykom na svete. Naučíme ťa pracovať s dátovými typmi, poliami a riadiacimi štruktúrami. Osvojíš si prácu s funkciami a hlavičkovými súbormi. Pojmy ako rekurzia, inkrementácia či cyklus sa pre teba stanú samozrejmosťou. Ako absolvent online kurzu C/C++ I. Začiatočník zvládneš vytvoriť svoju vlastnú plnohodnotnú aplikáciu.

Osnova

I. Začíname

Učíme sa C/C++: na čo sa môžete tešiť
Prenositeľnosť a štandardy
Postup vytvárania programu

II. Hor sa do sveta C/C++

Úvod do C/C++
Príkazy
Funkcie

III. Práca s dátami

Jednoduché premenné
Kvalifikátor const
Čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou
Aritmetické operátory

IV. Zložené typy

Úvod do polí

V. Cykly a relačné výrazy

Úvod do cyklu for
Cyklus while
Cyklus do while
Vnorené cykly a dvojrozmerné polia

VI. Príkazy vetvenia a logické operátory

Príkaz if
Logické výrazy
Príkaz switch
Príkazy break a continue
Načítanie čísel v cykloch
Jednoduchý vstup a výstup do/zo súboru

VII. Funkcie

Prehľad funkcií
Argumenty funkcií a predávanie hodnotou
Funkcie a pole
Funkcie a štruktúry
Rekurzia
Ukazovatele na funkcie

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora