Kurz C/C++ III. Pokročilý je pre teba vhodný, ak máš väčšie skúsenosti s jazykom C/C++. Absolvoval si kurz C/C++ II. Mierne Pokročilý. Naučíme ťa pracovať s triedami, spracovať textové súbory a reťazce. Pokročilé programovacie techniky a objektovo orientované programovanie budú tvoji najlepší kamaráti. Stať sa plnohodnotným programátorom máš na dosah ruky. Ako absolvent kurzu C/C++ III. hravo zvládneš spravovať výnimky a chybové hlásenia.

Osnova

I. Pamäťové modely a menné priestory

Oddelený preklad
Menné priestory

II. Dedičnosť tried

Začneme jednoduchou základnou triedou
Dedičnosť
Polymorfná verejná dedičnosť
Riadenie prístupu: protected
Dedičnosť a dynamické prideľovanie pamäti

III. Opakované používanie kódu v C++

Triedy, ktorých členy sú objekty (objektové členy)
Súkromná dedičnosť
Viacnásobná dedičnosť
Šablóny tried

IV. Priatelia, výnimky

Priatelia
Výnimky

VI. Triedy a dynamické prideľovanie pamäti

Dynamická pamäť a triedy
Príklad na zopakovanie a statické položky tried
Implicitné členské funkcie
Nová, vylepšená trieda String
Kedy sa v konštruktore používa operátor new
Postrehy k vráteniu objektov
Používanie ukazovateľov na objekty
Používanie ukazovateľov na objekty

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora