online kurz C++

Kurzy C/C++

Kurzy C/C++ sú pre vás ideálne, ak sa chcete naučiť ovládať procedurálne a objektovo orientované programovanie v jazyku C/C++. Naučíme vás pracovať s dátovými typmi, poľami, cyklami a štruktúrami. V ďalších častiach zvládnete prácu s reťazcami a pokročilejšími programátorskými technikami ako DRY a WET. Ako absolvent kurzov C/C++ orientovaných na OpenGL a GUI zvládnete vytvárať interaktívne grafické rozhranie a vlastné widgety.