Kurz C/C++ II. Mierne pokročilý je pre teba vhodný, ak máš skúsenosti s jazykom C/C++. Absolvoval si u nás kurz C/C++ I. Začiatočník. Naučíme ťa pracovať s objektami a triedami, vstupmi, výstupmi a súbormi. Oboznámime ťa s triedou string. Tvoriť reťazce bude pre teba samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu C/C++ II. Mierne pokročilý hravo zvládneš pracovať s triedami. Blízke ti budú pojmy ako operátor, konštruktor a deštruktor.

Osnova

I. Objekty a triedy

Procedurálne a objektovo orientované programovanie
Abstrakcie a triedy
Čo je typ
Triedy C++
Implementácia členských funkcií triedy
Ako sa používajú triedy
Prehľad doterajších poznatkov
Konštruktory a deštruktory triedy
Deklarácia a definícia konštruktorov
Použitie konštruktoru
Implicitný konštruktor
Deštruktory
Opakovanie konštruktorov a deštruktorov
Poznávame objekty: ukazovateľ this

II. Práca s triedami

Preťažovanie operátorov
Čas pracuje pre nás: Príklad vývoja preťaženia operátorov
Pridanie operátoru sčítanie
Obmedzenie preťaženia
Ďalšie preťažené operátory
Predstavíme vám priateľa
Ako vytvárame priateľov
Všeobecný druh priateľa: preťaženie operátora «
Preťažené operátory: členské a nečlenské funkcie
Automatické konverzie a pretypovanie tried
Poznámky k programu
Konverzné funkcie
Konverzie a priatelia

III. Vstupy, výstupy a súbory

Prehľad vstupov a výstupov v C++
Toky a vyrovnávacie pamäte
Toky, vyrovnávacie pamäte a súbor iostream
Presmerovanie
Výstup pomocou objektu cout
Preťažený operátor «
Ostatné metódy triedy ostream
Vyprázdnenie výstupnej vyrovnávacej pamäte
Vstup pomocou cin
Cin » a vstup
Stavy tokov
Ďalšie metódy triedy istream
Súborové V/V operácie
Jednoduché súborové V/V operácie
Kontrola toku a metóda
Otvorenie viacerých súborov
Spracovanie príkazového riadku
Režimy súborov
Priamy prístup

IV. Úvod do triedy string

Priraďovanie, zreťazovanie a pripojovanie
Ďalšie operácie s triedou string
Vstupné a výstupné operácie triedy string
Reťazce
Spojovanie reťazcov
Použitie reťazcov v poliach
Riziká spojené so vstupom reťazca
Vstup reťazca z celého riadku
Zmiešanie reťazcového a číselného vstupu

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora