Kurz Microsoft Excel – Práca s Veľkými Dátami ťa naučí ako efektívne pracovať s veľkými dátami a robiť s nimi rôzne typy transformácii. Naučíme ťa importovať z rôznych zdrojov, odstrániť chyby a problémy, a rovnako exportovať do rôznych typov súborov. Ďalej si ukážem prácu s funkciami a vzorcami na veľkými dátami a ako efektívne spracovávať rôzne rozsahy dát. Po tomto kurze zvládneš hravo prácu s nástroje Power Query a PowerPivot.

Osnova

I. Funkcie

Matice a maticové funkcie
Rozsahy
Definície názvov
Tabuľky

II. Importy a exporty dát

Prehľad súborov
Textové súbory
Binárne Súbory
Databázy
Datasety
Prepojenie dát

III. Power Query

Transformácie a spracovanie dát
Zoskupenie dát
Odstránenie chýb v dátach
Čistenie dát
Zlúčenie a pripojenie dopytov
Krokovanie
Dátový model
Vypočítané stĺpce

IV. PowerPivot

Prostredie PowerPivot
Získanie externých údajov
Formátovanie
Zoradenie a filtrovanie
Výpočty Vypočítavané polia
Kľúčové Ukazovatele Výkonu

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora