Kurzy Databázy a Analytika

Kde nestačí Excel, tam začínajú databázy. V tejto kategórií vás naučíme efektívne používať databázové systémy a spracovávať najpoužívanejšie formáty údajov. Budete schopný samostatne nainštalovať a nakonfigurovať databázový server. Rovnako budete vedieť písať príkazy a dopyty v jazyku SQL s dôrazom na ich optimalizáciu. Máme pripravený aj kurz zaoberajúci sa programovaním v SQL v Oracle databázach. Online kurzy Databáz a Analytiky môžete nadviazať kurzami Grafiky a Dizajnu alebo kurzami na SAP a ABAP, vďaka čomu získate mimoriadnu výhodu zručností na trhu práce. Ide o výbornú kombináciu kurzov, ktorá vie zabezpečiť kráľovsky plat a vysoko odborné pozície databázových špecialistov a analytikov vo firmách.