Kurzy Databázy a Analytika

Kde nestačí Excel tam začínajú databázy. V tejto kategórií ťa naučíme vytvárať a spracovávať najpoužívanejšie druhy databázových systémov. Budeš schopný samostatne nainštalovať a nakonfigurovať databázový server pre rôzne operačné systémy. Rovnako budeš vedieť pracovať s najrôznejšími typmi dotazov jazyka SQL s dôrazom na ich optimalizáciu. Pre záujemcov máme pripravený aj kurz zaoberajúci sa programovaním v SQL.