Kurz Facebook Marketing I. Začiatočník je pre teba ako stvorený, ak sa chceš naučiť získavať nových klientov, zlepšiť kampane a zvyšovať počet konverzií. Naučíme ťa naplánovať stratégie, vyhodnotiť ich úspešnosť a pracovať so špecifickými aplikáciami marketingu na Facebooku. Ako absolvent kurzu Facebook marketing I. Začiatočník zvládneš pripravovať príspevky, stanovovať ciele projektu a ovládať vlastnú propagáciu.

Osnova

I. Základy Facebooku

Definícia sociálnych sietí a sociálnych médií
Mapa sociálnych sietí
Typy sociálnych sietí
Sedem faktov o sociálnych sieťach
Vírusový marketing
Ďalšie príležitosti na poli sociálnych sietí
Nápady pre kampaň
Základy Facebooku
Nadväzovanie priateľstva
Vybrané príspevky

II. Stratégia a vyhodnotenie úspešnosti

Definovanie vašej prítomnosti na Facebooku
Kto sú vaši zákazníci
Mapovanie potrieb zákazníkov pre účinnú taktiku
Bližší pohľad na úspešnú kampaň na sociálnych médiách
Definovanie vášho ,,produktu´´ na sociálnych médiách
Špecifické aplikácie marketingu na Facebooku
Postupy na Facebooku
Príprava kampane
Obstaranie obsahu
Aktualizácia obsahu
Sledovanie úspešnosti
Analýza

III. Príprava podkladov

Stanovenie cieľa projektu
Analýza požiadaviek zainteresovaných osôb
Analýza požiadaviek zákazníkov
Určenie pracovných rolí
Nastavenie alebo kontrola zásad sociálnych médií
Náčrt plánu a jeho prezentácia
Prieskum optimálnych postupov a úspešných prípadov
Hodnotenie aktivít konkurencie v sociálnych médiách
Priradenie metrík
Stanovenie stratégie vykazovania
Prezentácia plánu
Vytvorenie prezentácie pomocou profilu na Facebooku a priateľov
Oboznámenie s dátami v profile na Facebooku a s bezpečnostnými nastaveniami
Spôsob použitia profilu na Facebooku
Vytvorenie vlastného profilu a získavanie priateľov
Zmena profilu na pracovné účely
Vlastná propagácia pomocou základných funkcií Facebooku
Posielanie aktualizácií stavu
Zdieľanie odkazov, udalostí, fotografií a videí
Inštalácia aplikácií tretích strán
Zoznamovanie sa s ďalšími aspektmi platformy Facebook

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora