Kurz Internet marketing II. Mierne Pokročilý je vhodný pre teba, ak sa chceš naučiť pokročilé techniky prezentácie na sociálnych sieťach. Alebo si absolvoval kurz Internet marketing I. Začiatočník. Osvojíš si vytváranie inzerátov na Facebooku, integráciu jednotlivých kampaní a prácu s Facebook aplikáciami. Taktiky ako o tvoju firmu, či produkt vzbudiť záujem budeš mať v malíčku. Naučíme ťa správne vyhodnocovať a interpretovať údaje. Ako absolvent kurzu Internet marketing II. Mierne Pokročilý zvládneš náročnejšie spôsoby prezentácie na Facebooku.

Osnova

I. Vytvorenie dopytov pomocou inzerátov na Facebooku

Základy reklamy na Facebooku
Rozbor príležitostí reklamy na Facebooku
Voľba metrík úspechu
Prehľad vykazovania dát pomocou prehľadu na Facebooku
Vytvorenie prvého inzerátu
Zostavenie ovládacieho panelu a zhromaždenie dát
Záverečné rozhodnutie o tempe vykazovania dát
Založenie a naplnenie ovládacieho panelu
Oboznámenie sa s kĺzavými priemermi
Vyladenie kampane pomocou A/B a multivariačného testovania
Oboznámenie sa so základmi A/B a multivariačného testovania
Základy návrhu skvelých inzertných textov
Vytvorenie variantov pre inzerát
Posudzovanie výsledkov inzerátu
Informovanie zainteresovaných osôb
Analýza a úprava kampane
Postup základnej analýzy kampane
Vyladenie reklamy
Kontrola a zdokonalenie ovládacieho panelu
Ďalšia analýza hodnôt pomocou kĺzavých priemerov
Vyhodnotenie reklamnej kampane

II. Pokročilá taktika a integrácia kampaní

Zvládnutie jednoduchých názvov a používateľských mien
Odosielanie aktualizácií fanúšikom
Vytvorenie vlastných kariet na stránke pre fanúšikov
Zoznámenie sa so stránkou pre fanúšikov na Facebooku a aplikáciami tretích strán
Meranie efektivity vystaveného obsahu
Zoznámenie sa s technológiou Facebook Connect
Hlavné vlastnosti Facebook Connect
Zoznámenie sa s možnosťou autentizácie
Spôsob nasadenia Facebook Connect
Meranie výhod
Zoznámenie sa s poľom pre fanúšikov a widgetmi na Facebooku
Integrácia aktivít s viackanálovým marketingom
Kontrola marketingových paralel
Vytvorenie informačných metrík budúcich rozhodnutí viackanálového marketingu
Využitie A/B a multivariačného testu vo viackanálovom marketingu
Integrácia sociálnych médií a webu
Preskúmanie špeciálnych ponúk
Postupy pokročilej analýzy
Rozbor a príprava
Realizácia stratégie
Vytvorenie ovládacieho panelu a zhromažďovanie dát
Analýza dát a revízia reklamných výdavkov a taktík
Prezentácia výsledkov

III. Prispôsobenie používateľského rozhrania pomocou aplikácií

Skúsenosti spotrebiteľov s aplikáciami na Facebooku
Vyhľadávanie
Ako zaistiť, aby používatelia vašu aplikáciu našli
Inštalácia
Typy aplikácií na Facebooku
Optimalizácia stránky pre fanúšikov pomocou aplikácií
Rady týkajúce sa vývoja aplikácií pre Facebook
Optimálne postupy
Zadanie práce programátorovi
Riadenie vývojového projektu
Ako aplikáciu speňažiť

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora