Kurz Java III. Tvorba GUI a SWING je pre teba ako stvorený, ak máš skúsenosti s jazykom Java. Absolvoval si náš kurz Java II. Mierne Pokročilý. Oboznámime ťa bližšie s knižnicou Swing a jej komponentmi. Vytvárať menu a pracovať s udalosťami sa pre teba stane hračkou. Naučíme ťa pracovať s anotáciami, balíčkami a aserciou. Ako absolvent kurzu Java III. zvládneš vytvárať vlastné plnohodnotné grafické aplikácie.

Osnova

I. Balíčky a rozhrania

Balíčky a prístup k členom
Chránené členstvo
Importovanie balíčkov
Rozhranie
Implementácia rozhrania
Používanie odkazov na rozhranie
Premenné v rozhraniach

II. Zoznámenie sa s knižnicou Swing

Počiatky a filozofia návrhu knižnice Swing
Komponenty
Kontajnery
Kontajnerové podokná najvyššej úrovne
Správcovia rozvrhnutia
Prvý jednoduchý program v knižnici Swing
Prvý príklad s knižnicou Swing riadok po riadku
Použitie komponentu typu JButton
Práca s komponentom typu JTextField
Tvorba komponentu typu JCheckBox
Práca s komponentom typu JList
Použitie anonymných vnútorných tried pre obsluhu udalostí
Vytvorenie apletu na báze knižnice Swing

III. Menu, udalosti a ďalšie témy

Základy menu
Usporiadanie menu a základné prvky
Kostra aplikácie
Inicializácia a ukončenie aplikácie
Používanie stavového okna
Trieda JFrame, JMenu

IV. Dokumentačné komentáre javy

Značky nástroja javadoc
Všeobecný tvar dokumentačného komentára
Výstup nástroja javadoc

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora