Kurz Java V. Práca s XML je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť základy jazyka Java a spôsoby zápisov XML dokumentov. Oboznámime ťa so schémovými jazykmi a DTD súbormi. Osvojíš si jazyk W3C XML Schema. Naučíme ťa základné princípy práce s XSD súbormi a možnosti nastavenia parseru. Zvládneš základy používania DOM. Ako absolvent kurzu Java V. Práca s XML zvládneš tvoriť XML dokumenty a generovať súbory z XSD. Validácia, zápisy do XML a príprava kompletného dokumentu sa pre teba stanú samozrejmosťou.

Osnova

I. XML – základné informácie

Základná charakteristika
Syntax a prvky XML
Ukážka výhod dátovo orientovaného XML dokumentu
Iné spôsoby zápisu XML dokumentu
Kontrola správnej štruktúrovanosti XML dokumentu

II. Schémové jazyky, DTD

Význam schémových jazykov
DTD – Document Type Definition
Výhody a nevýhody DTD a XML
Spojenie súborov DTD a XML
Prvky a štruktúra DTD
Deklarácia elementov
Deklarácia atribútov
Parametrické entity

III. Schémový jazyk W3C XML Schema

Základné princípy práce s XSD súborom
Výber z bežne použiteľných základných typov
Možnosti základných typov
Možnosti reštrikcie
Zložené (komplexné) dátové typy
Atribúty
Záverečná definícia koreňového elementu
Pripojenie schémy k XML dokumentu
Validácia pomocou Xerces
Menné priestory
Špeciálne schopnosti

IV. Java a XML, SAX

Java a XML
SAX – Simple API for XML
Problematika rôzneho kódovania
Nastavenie vlastností parseru
Validácia oproti DTD alebo XSD

V. DOM – Document Object Model

Základné použitie DOM
Spracovanie parsovaného XML dokumentu
Metódy rozhrania Node
Bezpečné vyhľadávanie uzla a práce s atribútmi
Problém vkladaných elementov
Automatické odstránenie komentárov
Prevod infosetu na zoznam objektov
Sofistikovaný prechod stromom dokumentu
Automatické odstránenie odriadkovaných uzlov
Zápis dokumentu
Modifikácia dokumentu
Vytvorenie nového dokumentu
Validácia novo vytvoreného alebo zmeneného dokumentu

VI. JAXB

Základné informácie
Generovanie súborov z XSD
Čítanie XML dokumentu
Čítanie dokumentu vrátane spracovania atribútov
Zmena hodnôt a vytvorenie nových elementov
Zápis do XML dokumentu
Validácia
Príprava kompletne nového dokumentu

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora