Kurz Java IV. Pokročilý je určený pre teba, ak sa chceš naučiť programovať v jazyku Java. Naučíme ťa vstupno-výstupné operácie, čo sú to prúdy a využívať ich. Prevedieme ťa úvodom do viacvláknového programovania, aj metódami synchronizácie. Využívať príkaz synchronized a metódy komunikácie s vláknom bude pre teba samozrejmosťou. Naučíme ťa tiež realizovať automatické zabaľovanie, statické importy a anotácie. V závere kurzu ťa oboznámime s generickými typmi. Ako absolvent kurzu Java IV. Pokročilý zvládneš vytvárať Java aplikácie pokročilejšími metódami.

Osnova

I. Vstupno-výstupné operácie

Vstupno-výstupné operácie Javy sú založené na prúdoch
Bajtové prúdy a znakové prúdy
Triedy bajtového prúdu
Triedy znakového prúdu
Preddefinované prúdy
Používanie bajtových prúdov
Čítanie a zapisovanie do súborov pomocou bajtových prúdov
Automatické zatváranie súboru
Čítanie a zapisovanie binárnych dát
Súbory s náhodným prístupom
Používanie znakovo založených prúdov Javy
Vstupno-výstupné operácie so súbormi s použitím znakových prúdov
Používanie obálok typov Javy pre prevod číselných reťazcov

II. Viacvláknové programovanie

Základy viacvláknového programovania
Trieda Thread a rozhranie Runnable
Vytvorenie vlákna
Tvorba viac vlákien
Zistenie, kedy vlákno skončí
Priority vlákien
Synchronizácia
Synchronizované metódy
Príkaz synchronized
Komunikácia s vláknom pomocou metód notify(), wait() a notifyAll()
Pozastavenie, obnovenie a zastavenie vlákien

III. Výpočty, automatické zabaľovanie, statické importovanie a anotácie

Výpočty
Metódy values() a valueOf()
Konštruktory, metódy, premenné inštancie a výpočty
Výpočty sú odvodené od triedy Enum
Automatické zabaľovanie
Obálky typov
Základy automatického zabaľovania
Automatické zabaľovanie a rozbaľovanie vo výrazoch
Statické importovanie
Anotácie (metadáta)

IV. Generické typy

Základy generických typov
Jednoduchý príklad s generickými typmi
Ohraničené typy
Zástupné argumenty
Ohraničené zástupné argumenty
Generické metódy
Generické konštruktory
Generické rozhranie
Holé typy a starší kód
Odvodenie typov s operátorom kosoštvorec
Vymazávania
Chyby kvôli nejednoznačnosti
Obmedzenie generických typov
Ďalšie štúdium generických typov

V. Spracovanie výnimiek

Hierarchia výnimiek
Základy spracovania výnimiek
Dôsledky nezachytenej výnimky
Používanie niekoľko príkazov catch
Vyvolanie výnimky
Bližší pohľad na triedu Throwable
Blok finally
Klauzula throws
Nové prvky pre prácu s výnimkami
Výnimky vstavané v Jave
Tvorba podtriedy triedy Exception

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora