Kurz Java IX. Návrhové vzory je určený pre teba, ak sa chceš naučiť vytvárať a upravovať aplikácie pomocou návrhových vzorov v jazyku Java. Naučíme ťa, čo je to služobník a prepravka. Optimalizovať rozhrania a zjednodušovať programy bude pre teba samozrejmosťou. Hravo zvládneš interpretovať reťazec zodpovednosti a ďalšie možnosti prispôsobenia systémov. Ako absolvent kurzu Java IX. Návrhové vzory zvládneš pokročilé objektovo orientované programovanie. Hravo zvládneš využívať návrhové vzory.

Osnova

I. Úvod do návrhových zdrojov

Čo je návrhový vzor a k čomu slúži
Zásady objektovo orientovaného programovania
Čo konštruktor nevie
Nemenné objekty
Prepravka – Crate
Služobník – Servant
Prázdny objekt – Null Object

II. Ovplyvňujeme počet inštancií

Žiadna inštancia (knižnicová trieda – Library Class)
Jediná inštancia (jedináčik – Singleton)
Vopred známe inštancie (výpočtový typ – Enumerated Type)
Dvojníkov nepotrebujeme – Originál
Konečný počet inštancií (fond ­ Pool)
Príliš mnoho inštancií (mušia váha – Flyweight)

III. Správanie systému

Zástupca – Proxy
Príkaz – Command
Iterátor – Iterator
Stav – State
Šablónová metóda – Template Method

IV. Optimalizujeme rozhranie

Fasáda – Facade
Adaptér – Adapter
Strom - Composite

V. Vytvárame univerzálne riešenie

Továrenská metóda – Factory Method
Prototyp – Prototype
Staviteľ – Builder
Abstraktná továreň – Abstract Factory

VI. Zjednodušujeme program

Dekorátor – Decorator
Reťazec zodpovednosti – Chain of Responsibility
Pozorovateľ – Observer
Prostredník - Mediator

VII. Prispôsobenie systému

Most – Bridge
Stratégia – Strategy
Model-Pohľad-Ovládanie – Model-View-Controller
Návštevník – Visitor
Pamätník – Memento
Interpret – Interpreter

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora