Kurz Java XIV. Liferay je pre teba ideálnou voľbou, ak sa chceš naučiť pracovať vo frameworku Liferay prostredníctvom jazyka Java. Naučíme ťa vyberať vývojové nástroje a pluginy. Zvládneš vytvárať Liferay témy a Layout šablóny. Oboznámime ťa s pojmom Portlety a ako sa dajú využívať externé pluginy. Dostaneš sa aj k vývoju vlastného Liferay projektu. Naučíme ťa pracovať s Liferay Marketplace a správne publikovať aplikácie. Ako absolvent kurzu Java XIV. Liferay hravo zvládneš vytvoriť projekt vo frameworku Liferay.

Osnova

I. Vývoj aplikácií pre Liferay

Rozšírenie a prispôsobenie Liferay
Výber vývojových nástrojov

II. Pluginy SDK

Inštalácia SDK
Štruktúra
Praktické zhrnutie

III. Vývoj Portletu

Vytvorenie kostry Portletu
Pochopenie dvoch fáz Portlet Execution Passing Information
Rozvoj Portletu s viacerými akciami
Vykonávacie konfigurovateľné predvoľby Portletu
Vytvorenie pluginov pre zhrnutie

IV. Vytvorenie Liferay témy

Vytvorenie témy
Kostra témy
Nastavenie farebných štýlov schém
Preddefinované nastavenia témy zdedené importovaním zdrojov

V. Vytvorenie Liferay Layout šablóny

Vytvorenie rozloženia šablóny
Kostra šablóny projektu Layout
Navrhnutie rozloženia šablóny
Vkladanie portletov v šablóne
Dostupné premenné

VI. Ext pluginy

Vytvorenie Ext pluginov
Rozvoj Ext pluginov

VII. Liferay IDE a Liferay Developer Studio

Inštalácia
Nastavenie Liferay IDE
Testovanie a spustenie Liferay Tomcat servera
Vytvorenie nového Liferay projektu
Vytváranie pluginov
Import existujúcich projektov do Liferay IDE

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora