Na online kurze JavaScript určenom pre začiatočníkov sa dozvieš základy tohto jazyka. Oboznámiš sa s verziami a o tom, ako implementovať jazyk JavaScript do svojich webových stránok. Naučíš sa pracovať s dátovými typmi či operátormi. Po absolvovaní online kurzu zvládneš pracovať s objektami, funkciami alebo spravovať pamäť.

Osnova

I. Čo je JavaScript

Stručná história
Implementácia jazyka JavaScript
Verzie jazyka JavaScript

II. JavaScript v jazyku HTML

Element script
Režimy dokumentu
Element noscript

III. Základy jazyka

Syntax
Kľúčové a vyhradené slová
Premenné
Dátové typy
Operátory
Riadiace štruktúry
Funkcie

IV. Premenné, obor platnosti a pamäť

Primitívne a odkazované hodnoty
Kontext a obor platnosti vykonávania kódu
Upratovanie pamäte

V. Odkazové typy

Typ Object
Typ Array
Dátový typ Date
Typ RegExp
Typ Function

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora