Online kurz JavaScript I. Začiatočník ťa naučí

 • Pochopiť základné pojmy v JavaScripte
 • Naučiť sa a aplikovať osvedčené postupy
 • Riešiť problémy
 • Vyhnúť sa bežným nástrahám a chybám, ktoré robia iní vývojári jazyka JavaScript
 • Pracovať s príkazmi vetvenia a logickými operátormi
 • Prechádzať reťazce pomocou cyklov
 • Používať matematickú knižnicu
 • Čítať dokumentáciu

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Na online kurze JavaScript určenom pre začiatočníkov sa dozvieš základy jazyka JavaScript. Oboznámiš sa s verziami a o tom, ako implementovať jazyk JavaScript do svojich webových stránok. Naučíš sa pracovať s dátovými typmi či operátormi. Po absolvovaní online kurzu zvládneš pracovať s objektami, funkciami alebo spravovať pamäť.

Komu je kurz určený

 • Začínajúci web developeri
 • Programátori
 • Softvéroví inžinieri
 • .NET developeri

Obsah online kurz JavaScript I. Začiatočník

I. Čo je JavaScript

Nástroje, Inštalácia, Vlastnosti, Konzola, Operácie, Okná, Identita, Connector, Premenne, Typy 11-2018 1:43:38
Projekt, Vkladanie, Script, Write, Log, Premenne, Typy, Window, Parsovanie, If, Else 2016 1:57:55
Úvod do JS, Používanie, Rozdiely JS a Java, Nástroje, Inštalácia Netbeans, Príklady, Výpis, Script, Konzola 2019 1:42:44
Inštalácia, IDE, Konzola, Premenne, Typy 04-2019 1:50:59

II. JavaScript v jazyku HTML

Const, Var, Vstupy, NaN, Parse, Keywords, Math, Riadiace Štruktúry, If, Else, Komentáre, And, Or 11-2018 2:28:05
Logické Operátory, Porovnanie, Striktnosť, Negácia, Math, MathJS, Docs, Rand, Switch, Case, Štýl 2016 1:31:10
Okná, Parsovanie, Google Apps Script, Dokument, Math, Polia, JSON, NOSQL 04-2019 2:22:39
Premenné, Inicializácia, Dátové Typy, Navigator, Chyby, Dialogové Okná, Dokumentácia MDN, Špecifikácia, Parsovan 1:33:40

III. Základy jazyka

Cykly, For, Polia, Infinity, NaN, Operácie, Nekonenčný Cyklus, Break, Pyramída 2016 42:57
Pastebin, Knihy, AR Studio, toString, toFixed, Date, Switch, Case, Break, Ditto, For, Iterovanie 11-2018 1:44:37
Google Apps Script, Logger, Oprávnenia, NoSQL, JSON, Identita, Object Literal, Kľúč, Hodnota, Operátory 2019 1:01:25
Štruktúra IF, Vstupy, Snippety, Logika, Hack 04-2019 1:45:43

IV. Premenné, obor platnosti a pamäť

ActionItemy, Dátumy, Časy, Príklady, Responsive Rabbits, Backbone, While, Do While, Funkcie, Snippety 2016 1:31:00
Polia, Indexy, Push, Pop, Unshift, Shift, Sort, Reverse, Concat, IndexOf, Slice, Scéna 3D, Funkcie 11-2018 2:17:45
Riadiace Štruktúry, IF, Else, Logické Operátory, Package.json, Knižnica Math, Strikne Operátory 2019 1:55:39
Štruktúra SWITCH, Emmet, Knižnice, FOR, Funkcie, Unarne Operatárory, Test, Zdroje, Dokumentácia 04-2019 2:32:26

V. Odkazové typy

Polia, Indexy, Array, Length, Max, Indexy, Push, Pop, Unshift, Shift 2016 21:32
Bower, Switch, Case, Break, Cyklus For, Operátory, Ternár, Inkrementácie, Dekrementácie, Refactoring 2019 1:34:11
Cyklus While, Nekonečné Cykly, Do While, Funkcie, Parametre, JS Docs, Anotácie, Defaultné Parametre 2019 55:05

Často kladené otázky

Čo je Online kurz JavaScript I. Začiatočník?

Online kurz JavaScript I. Začiatočník je populárny jazyk pre tvorbu.

Kto používa Online kurz JavaScript I. Začiatočník?

ESET, Verlag Dashöfer, NIKE, Siemens, ui42, T-Systems, Orange, DWC Slovakia, Martinus, Hyperia, MUZIKER, IBM

Kde sa používa Online kurz JavaScript I. Začiatočník?

Internetové stránky, informačné systémy a intranet, mobilné aplikácie, LMS a CMS systémy, eshopy, blogy, stránky s dokumentáciou, informačné portály a noviny

Prečo sa používa Online kurz JavaScript I. Začiatočník?

Skoro každá firma a organizácia má dnes internetovú stránku a webovú aplikáciu. Tie treba spravovať a ďalej sa o ne starať.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz JavaScript I. Začiatočník?

Microsoft HTML5 Application Development Fundamentals od 150 Eur. Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 od 200 Eur. Spring od 250 Eur. Liferay od 250 Eur. Ethical Hacker od 600 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aké programy a nástroje používa Online kurz JavaScript I. Začiatočník?

NetBeans, Eclipse, produkty Jetbrains, Visual Studio, Notepad++, Sublime, Atom, Vim, Adobe Dreamweaver, WinSCP, FileZilla, Git, GitHub Desktop, WAMP, XAMPP, TopStyle, Selenium

Lektori

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy lektora