Kurz JavaScript III. OOP je vhodný, ak si už absolvoval kurz JavaScript II. Pokročilý, alebo máš pokročilé skúsenosti s jazykom JavaScript. Kurz je zameraný na objektovo orientované programovanie v jazyku JavaScript. Preberieme druhy dedičnosti, vytváranie objektov. Po absolvovaní kurzu budeš vedieť používať anonymné funkcie, objektové modely prehliadačov a dokumentu. Naučíš sa pracovať s modelom DOM.

Osnova

I. Objektovo orientované programovanie

Vytvárame objekty
Dedičnosť

II. Anonymné funkcie

Rekurzia
Uzávery
Napodobňovanie blokového oboru platnosti
Súkromné premenné

III. Objektový model prehliadača

Objekt window
Objekt location
Objekt navigator
Objekt screen
Objekt history

IV. Objektový model dokumentu

Hierarchia uzlov
Rozšírenie modelu DOM
Práca s modulom DOM

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora