Kurz Lean IT je pre teba vhodný, ak chceš teóriu Lean managementu uplatňovať v IT prostredí. Predstavíme ti základnú filozofiu a koncept Lean Managementu a vysvetlíme ti jeho dôležitosť. Oboznámime ťa s princípmi Lean Managementu ako je Value stream, flow či Pull/Demand systém. Zameriame sa na správnu implementáciu Lean IT, zvládneš tiež efektívnu úpravu procesov a znižovanie nákladov. Ako absolvent kurzu Lean IT dokážeš uplatňovať princípy Lean managementu v rámci IT prostredia.

Osnova

I. Úvod do Lean IT

Význam a terminológia Lean Managementu
Základný konceptu Lean manažmentu
Definícia a princípy Lean
Toyota Production System
Dôležitosť Lean manažmentu
Aplikovateľnosť v IT prostredí
Zmena smerom k Lean
Lean transformation
Kultúra organizácie
Správanie Leanu a prístup Kaizen

II. Princípy

Value stream
Value stream mapping
Flow
Pull/Demand System
Lean IT projekt
Tok činností medzi jednotlivými krokmi
Nastavenie limitov a priepustnosti systému

III. Aplikácia Lean IT prvkov

Chyby, nadprodukcia, čakanie
Identifikácia zdrojov odpadu
Procesy bez pridanej hodnoty
Preprava, zásoby, prebytky
Znalosti, zručnosti, inovácie
Efektívna úprava procesov
Kaskádový efekt

IV. Implementácia Lean IT

Popis prúdov s IT hodnotou
Hodnota a mapa toku zdrojov odpadu
Trend v Lean IT
Znižovanie nákladov
IT transakcie a Green IT

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora