Kurz Lektorské zručnosti I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš venovať vzdelávaniu ostatných. Naučíme ťa všetko, čo by mal správny lektor poznať. Zistíš, ako identifikovať potreby uchádzačov kurzov a ako ich zaujať. Osvojíš si rôzne spôsoby prípravy a techniky na udržanie pozornosti publika. Ako absolvent kurzu Lektorské zručnosti I. Začiatočník nebudeš mať problém pripraviť a zorganizovať pútavé školenie, ktoré bude prínosom pre účastníkov.

Osnova

I. Analýza potrieb

Úvod do lektorskej činnosti
Identifikácia očakávaní účastníkov
Typológia účastníkov kurzu
Práca s typológiou

II. Metodika a nástroje

Metódy a cyklus vzdelávania
Udržanie motivácie a pozornosti
Osobnosť lektora
Silné a slabé stránky lektora

III. Predpoklady a príprava

Ciele vzdelávania
Základné formy vzdelávania dospelých
Neverbálna komunikácia
Rétorika lektora
Individuálny prístup
Prístup orientovaný na klienta
Štruktúra a časový rámec
Hodnotenie
Spätná väzba a jej význam

IV. Praktické tipy

Aktívne zapájanie účastníkov
Krízové situácie a ich riešenie
Špecifické a ťažko vzdelávateľné skupiny
Desatoro lektora
Najnovšie trendy a kreatívne techniky školenia
Hravý spôsob učenia

Autor

Miroslav Reiter

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Oracle certifikovaný tréner, Google partner tréner, ITIL, PRINCE2 tréner Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET

Všetky kurzy autora