Kurz Microsoft PowerPoint III. Pokročilý je určený pre teba, ak máš pokročilé skúsenosti s PowerPointom. Alebo si absolvoval náš kurz Microsoft PowerPoint II. Mierne pokročilý. Naučíme ťa vytvárať kvalitné a pútavé prezentácie, ktoré zaujmú publikum. Osvojíš si vkladanie textov, obrázkov a grafov. Zložitejšia práca s multimediálnymi súbormi a ďalšími interaktívnymi prvkami bude pre teba hračkou. Oboznámime ťa s formami správnej prezentácie a publikovania. Ako absolvent kurzu Microsoft PowerPoint III. Pokročilý zvládneš vytvárať zaujímavé prezentácie s multimediálnymi prvkami.

Osnova

I. Používateľské prostredie

Úprava a ovládanie používateľského prostredia
Zobrazenie Backstage
Práca so schránkou systému Office

II. Prezentácia

Šablóny a motívy
Zobrazenie prezentácie
Práca s viac oknami naraz
Osnova
Ukladanie prezentácie
Makrá

III. Snímky

Manipulácia so snímkami
Oddiely snímky
Rozloženie snímky
Predloha
Úprava vzhľadu
Motívy
Pozadie
Hlavička a päta

IV. Text

Vkladanie a úprava textu
Formátovanie textu
Úpravy textového poľa
Jazyk a kontrola pravopisu
Automatické opravy
Špecifické úpravy textu
Poznámky prednášajúceho

V. Obrázky

Obrázky a kliparty
Úprava obrázkov a klipartov
Fotoalbum
Vlastné grafické objekty

VI. Tabuľky

Vytvorenie tabuľky
Úprava štruktúry tabuľky
Formátovanie tabuľky

VII. Grafy

Vytvorenie grafu
Úprava štruktúry grafu
Úprava rozloženia grafu
Úprava vzhľadu grafu
Analýzy v grafe

VIII. Multimédia

Vloženie zvuku
Práca s ikonou zvuku
Úprava zvuku
Priradenie zvuku objektu
Spúšťanie a prehrávanie zvuku
Zastavenie prehrávania zvuku
Formátovanie a úpravy videoklipu

IX. Interakcia

Hypertextové odkazy
Akcia

X. Predvádzanie prezentácie

Nastavenie vlastnosti projekcie
Spustenie a ukončenie projekcie
Ovládanie projekcie
Vlastná prezentácie
Automatická projekcia

XI. Tlač

Tlač obrázkov
Tlač podkladov
Tlač poznámok
Tlač osnovy

XII. Publikovanie a spolupráca

Komentáre a poznámky k objektom
Kontrola a zabezpečenie
Knižnica snímok
Ponuka služieb OneDrive a Office Web Apps

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora