Kurz Microsoft Visio II. Mierne Pokročilý je určený pre teba, ak máš skúsenosti s Visio alebo si absolvoval kurz Microsoft Visio I. Začiatočník. Naučíme ťa pokročilé možnosti práce s kartou Vývojár a prepojenie výkresu s externými dátami. Osvojíš si priestorový plán či prispôsobenie Visia. Ako absolvent kurzu Microsoft Visio II. Mierne Pokročilý budeš ovládať všetky dôležité typy diagramov a pokročilú prácu s výkresom.

Osnova

I. Kontrola, revízia a komentovanie

Príkazy karty Revízia
Kontrola pravopisu
Voľba jazyka
Vkladanie komentárov
Vykonávanie revízie
Zostavy

II. Uloženie a tlač výkresov

Príkazy karty Súbor (zobrazenie Backstage)
Práca so súbormi
Uloženie výkresu ako webovú stránku
Prehliadač výkresov aplikácie Visio
Informácie o súbore
Naposledy otvorené súbory a výber šablóny nového výkresu
Tlač výkresu
Uloženie a oddelenie výkresu
Nastavenie aplikácie Visio

III. Pokročilé možnosti s kartou Vývojár

Príkazy karty Vývojár
Tvorba a využitie makier
Návrh obrazca
Úpravy pomocou prieskumníka obrazcov
Tvorba a využitie vzorkovníkov

IV. Prepojenie výkresu s externými dátami

Príkazy karty Dáta
Dáta obrazca
Sady dát obrazca
Prepojenie dát s obrazcami
Automatické prepojenie
Aktualizácia dát
Dátové symboly

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora