Online kurz Microsoft Visio

Kurzy Microsoft Visio

Kurzy Microsoft Visio sú určené pre teba, ak sa chceš naučiť vytvárať diagramy, grafy alebo sekvencie. Oboznámime ťa so základnými funkciami, ovládaním programu Visio a typmi diagramov. Osvojíš si využívanie automatických prepojení, prácu s vrstvami a vzorkovnicami. Naučíme ťa pracovať s výkresmi, vytvárať diagramy a prepájať jednotlivé časti s externými dátami. Ako absolvent kurzov Visio zvládneš využívať pokročilé možnosti karty Vývojár.