Kurzy Microsoft Visio

Kurzy Microsoft Visio sú určené pre teba, ak sa chceš naučiť vytvárať diagramy, grafy alebo sekvencie. Oboznámime ťa so základnými funkciami, ovládaním programu Visio a typmi diagramov. Osvojíš si využívanie automatických prepojení, prácu s vrstvami a vzorkovnicami. Naučíme ťa pracovať s výkresmi, vytvárať diagramy a prepájať jednotlivé časti s externými dátami. Ako absolvent kurzov Visio zvládneš využívať pokročilé možnosti karty Vývojár.