Kurz Windows Server I. Začiatočník je určený, ak sa rozhodol nasadiť Windowsovú distribúciu na svoj server. Získaš základy o správe Windows Server, inštalácii a konfigurácii. Na kurze Windows Server I. Začiatočník ti vysvetlíme plánovanie, spoločne sa pozrieme na analýzu existujúcej siete a definovanie cieľov a rozsahu. Oboznámime ťa s nástrojmi pre správu systému, ovládacími panelmi a konzolami pre správu. Absolvent kurzu Windows Server I. Začiatočník bude vedieť spravovať register, sledovať, ladiť a protokolovať výkon i riešiť hardvérové problémy.

Osnova

I. Prehľad systému Windows Server a plánovanie jeho nasadenia

Úvod do systému Windows Server
Plánovanie systému Windows Server
Inštalácia systému Windows Server

II. Správa systémov Windows Server

Správa systému Windows Server
Konfigurácia systému Windows Server
Správa systému Windows Server pomocou konzoly MMC
Konfigurácia rolí, služieb rolí a funkcií
Správa a riešenie problémov hardvéru
Správa registra
Správa softwaru a riadení používateľských účtov
Sledovanie a ladenie výkonu
Komplexná analýza a protokolovanie výkonu

Autor

Mário Kašuba

Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner Referencie: Národná banka Slovenska, SOZA, Slovenská národná knižnica, Národný bezpečnostný úrad, Slovak Telekom, Lenovo, J&T BANKA, NESS Slovensko

Všetky kurzy autora