Online kurz Správne konanie ťa naučí

 • Úvod do správneho poriadku
 • Aplikovať Správny poriadok – predmet úpravy
 • Oboznámiť sa so zásadami správneho konania
 • Príslušnosť správnych orgánov
 • Vylúčiť zamestnancov
 • Vytvoriť zastupovanie správneho konania
 • Aplikovať odvolanie
 • Osvojiť si Správne konanie

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Podnikatelia
 • Právnici, ktorí si chcú rozšíriť pole pôsobnosti
 • Štátna správa

Obsah a Učebná Osnova online kurz Správne konanie

I. Úvod do Správneho Konania

Úvod, Predstavenie, Obsah a Ciele Kurzu 3:50
Verejná Správa, Konanie, Zásady, Odvolanie, Rozhodnutie 5:13:10

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Správne konanie?

Online kurz Správne konanie je zameraný na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

Kto používa Správne konanie?

Národná diaľničná spoločnosť, Slovenský pozemkový fond, SPP, Slovenské elektrárne, Národná banka Slovenska, ČSOB, NN Životná poisťovňa

Kde sa používa Správne konanie?

Vydávanie administratívnych rozhodnutí, komunikácia s orgánmi verejnej správy, odvolanie sa proti administratívnym rozhodnutiam, súdne preskúmanie administratívnych rozhodnutí

Prečo sa používa Správne konanie?

Zabezpečenie spravodlivosti, transparentnosť a zodpovednosť verejných orgánov, ochrana práv a záujmov občanov, zamedzenie zneužívania moci.

Aké sú TOP certifikácie na Správne konanie?

Momentálne neexistuje oficiálna certifikácia ku kurzu Správne konanie. Dostupné sú online kurzy, tréningové programy a iné zdroje, ktoré poskytujú školenia a certifikáty v oblasti práva. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Správne konanie?

Priemerná mzda firemného právnika je 2060 Eur. Ak chceš pracovať v oblasti správneho práva je to pre teba to pravé orechové. Právne pozície sú podstatné pre malé, stredné aj veľké firmy. Každá firma chce mať k dispozícií dobrého právnika, ktorý si poradí s každým prípadom. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Lektori

lektor Hudák

Juraj Hudák

Právnik s rozsiahlymi skúsenosťami v oblastiach IT práva a telekomunikácií, fúzií a akvizícií, riešenia súdnych sporov, ako aj v oblasti farmaceutického a medicínskeho práva. Je držiteľom medzinárodného právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Nemecko) a v priebehu svojej praxe získal praktické skúsenosti aj v oblasti nemeckého práva. Referencie: Ministerstvo práce, Úrad práce, Dopravný podnik mesta Bratislava

Všetky kurzy lektora