Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov ťa naučí

 • Rozšíriť si vedomosti v Microsoft Excel
 • Definovať pojmy ako početnosti, histogram
 • Naučiť sa základné funkcie
 • Vyriešiť náročnejšie štatistické analýzy
 • Vyhnúť sa častým chybám
 • Naučiť sa základy pravdepodobnosti a štatistiky
 • Hromadne nastaviť marketingové kampane
 • Automatizácie najnáročnejších opakujúcich sa úloh pomocou makier

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov ťa prevedieme všetkými kľúčovými funkciami, ktoré môžu urýchliť tvoju prácu a pomôcť ti robiť inteligentnejšie marketingové rozhodnutia. Excel je nesmierne výkonný nástroj na analýzu marketingových údajov a trendov. Ukážeme ti ako pracovať s marketingovými zdrojmi údajov a vysvetliť základné vzorce pre analýzu.

Komu je kurz určený

 • Marketéri
 • PPC špecialisti
 • Social media špecialisti

Obsah online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov

Príručka kurz Microsoft Excel Štatistické Metódy

Príručka kurz Microsoft Excel Štatistické Metódy 85 strán

I. Základné praktické cvičenia

Excel, Prostredie, Hárky, Presun, Filter, Tabuľky, Premenné, KT, Histogramy 1:42:14
Histogram, Frekvenčné Tabuľky, Početnosti, Názvy, Vkladanie, Funkcie, Opisná Štatistika 1:43:35
Funkcie, Miery Polohy, Kvartily, Box-Whisker Graf, Početnosti, Vážené Miery 2:12:05
Početnosti, GetPowerPivot, Jednoduchá Frekvenčná Tabuľka, Kontingenčné Tabuľky 1:48:53
Pravdepodobnosti, Závislosti 1:35:15

II. Pokročilé praktické cvičenia

Náhodná Premenná, Rozdelenia, Grafy 2:29:21
CLV, Aproximácia, Generovanie Náhoda 1:35:47
Interval Spoľahlivosti, Vzorkovanie, Prípustná miera odhadu (Confidence Level), Odhady 1:50:15
Odhady, Podiel, Smerodajná Odchýlka 1:36:57
Podiel, Hypotézy, Priemer, Konštanta, Variačný Koeficient 37:37
Hypotézy, Testy, Testovanie Priemeru, Tabuľky, Testovanie Rozptylu, Znamienkový Test 091220 2:58:16
T-Testy, F-Testy, Vlookupy, If 161220 2:20:25

Často kladené otázky

Čo je Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov je obľúbený marketingový nástroj.

Kto používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Petit Press, ui42, ESET, Rozhlas a televízia, Gymbeam, Prazdroj, Henkel, City Clinic, SOZA, Metro, Amazon

Kde sa používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Eshopy, produktové stránky, Reklamné systémy, bannery, Online reklama, ebooky, licencovanie, tlačové a PR oddelenie

Prečo sa používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Zabezpečenie správneho cieľa, konverzie organizácie. Analýza a tvorba kampaní podľa prianí zákazníka.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Facebook od 200 Eur. DMI od 850 Eur. Google Ads Skillshop zadarmo. Google Analytics Skillshop zadarmo. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Priemerná mzda marketingového špecialistu je 1,934 Eur a online marketingového špecialistu 2,283 Eur podľa portálu platy.sk. Ak chceš pracovať v oblasti kreatívy, marketing a reklamy je to pre teba to pravé orechové. Marketingové pozície sú podstatné pre malé, stredné aj veľké firmy. Každá firma chce mať premakaný marketing a reklamu, ktorá prináša firme nových a súčasne spokojných zákazníkov. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Google DataStudiom, Screaming Frog, Ahrefs, Majestic SEO, MOZ, Sitemap Generator, Marketing Miner, Scrivener, Hemingway

Lektori

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora