Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov ťa naučí

 • Rozšíriť si vedomosti v Microsoft Excel
 • Definovať pojmy ako početnosti, histogram
 • Naučiť sa základné funkcie
 • Vyriešiť náročnejšie štatistické analýzy
 • Vyhnúť sa častým chybám
 • Naučiť sa základy pravdepodobnosti a štatistiky
 • Nastaviť marketingové kampane
 • Automatizácie najnáročnejších opakujúcich sa úloh pomocou makier

Požiadavky a vstupné znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov vás prevedie všetkými kľúčovými funkciami, ktoré môžu urýchliť vašu prácu a pomôcť vám robiť inteligentnejšie marketingové rozhodnutia. Excel je nesmierne výkonný nástroj na analýzu marketingových údajov a trendov. Ukážeme vám ako pracovať s marketingovými zdrojmi údajov a vysvetliť základné vzorce pre analýzu.

Komu je kurz určený

 • Marketéri
 • PPC špecialisti
 • Social media špecialisti

Obsah online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov

I. Úvod do štatistiky pre Manažérov a Marketérov

Excel, Prostredie, Hárky, Presun, Filter, Tabuľky, Premenné, KT, Histogramy 1:42:14
Histogram, Frekvenčné Tabuľky, Početnosti, Názvy, Vkladanie, Funkcie, Opisná Štatistika 1:43:35
Funkcie, Miery Polohy, Kvartily, Box-Whisker Graf, Početnosti, Vážené Miery 2:12:05
Početnosti, GetPowerPivot, Jednoduchá Frekvenčná Tabuľka, Kontingenčné Tabuľky 1:48:53
Pravdepodobnosti, Závislosti 1:35:15

Príručka kurz Microsoft Excel Štatistické Metódy

Príručka kurz Microsoft Excel Štatistické Metódy 85 strán

II. Generovanie a grafy

Náhodná Premenná, Rozdelenia, Grafy 2:29:21
CLV, Aproximácia, Generovanie Náhoda 1:35:47
Interval Spoľahlivosti, Vzorkovanie, Prípustná miera odhadu (Confidence Level), Odhady 1:50:15
Odhady, Podiel, Smerodajná Odchýlka 1:36:57
Podiel, Hypotézy, Priemer, Konštanta, Variačný Koeficient 37:37
Hypotézy, Testy, Testovanie Priemeru, Tabuľky, Testovanie Rozptylu, Znamienkový Test 2:58:16
T-Testy, F-Testy, Vlookupy, If 2:20:25

Často kladené otázky

Čo je Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov je populárny typ manažmentu, ktorý sa využíva v TOP firmách na svete.

Kto používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

CBS, UniCredit Bank, Hyperia, Alza, Lidl, Východoslovenská energetika, Tatra banka, Generali Poisťovňa, Slovak Parcel Service, OKAY Slovakia, Nadácia Pontis, Wüstenrot

Kde sa používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Riadenie organizácie alebo firmy, zostavovanie tímov, práca s ľuďmi je alfa a omega pre fungovanie.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Priemerná mzda IT projektový manažér je 3,743 Eur a IT produktového manažér 3,962 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Project in a Box, Evernote, YAPA, Focus Booster, Rescue Time, Xmind, Gant Project, Draw.io, Visio, Project, PowerPoint, Prezi, Samsung Health

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 114 certifikáciami a 12 titulmi. Vytvoril vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože miluje vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Je Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL a PRINCE2 tréner. Referencie: IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora