Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov ťa naučí

 • Rozšíriť si vedomosti v Microsoft Excel
 • Definovať pojmy ako početnosti, histogram
 • Naučiť sa základné funkcie
 • Vyriešiť náročnejšie štatistické analýzy
 • Vyhnúť sa častým chybám
 • Nastaviť marketingové kampane
 • Naučiť sa základy pravdepodobnosti a štatistiky
 • Automatizácie najnáročnejších opakujúcich sa úloh pomocou makier

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
 • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Základy práce s textovým editorom

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • IT manažéri
 • Marketéri
 • PPC špecialisti
 • Projektoví manažéri
 • Social media špecialisti
 • Riaditelia IT spoločností

Obsah a Učebná Osnova online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov

I. Úvod do Štatistiky

Excel, Hárky, Filter, Tabuľky, Premenné 1:42:14
Histogram, Početnosti, Názvy, Frekvenčné Tabuľky 1:43:35

Príručka kurz Microsoft Excel Štatistické Metódy

Príručka kurz Microsoft Excel Štatistické Metódy 85 strán

II. Početnosti, Funkcie

Početnosti, GetPowerPivot, Frekvenčná Tabuľka 1:48:53
Funkcie, Miery Polohy, Kvartily, Box-Whisker Graf 2:12:05

III. Prienik, Pravdepodobnosti

Pravdepodobnosti, Prienik, Stromy, Závislosti 1:35:15
Náhodná Premenná, Rozdelenia, Grafy 2:29:21

IV. Aproximácia, Odhady, Podiel

CLV, Aproximácia, Generovanie Náhoda 1:35:47
Interval Spoľahlivosti, Prípustná Miera Odhadu 1:50:15
Odhady, Podiel, Smerodajná Odchýlka 1:36:57

V. Hypotézy, Priemer

Podiel, Hypotézy, Priemer, Konštanta, Koeficient 37:37
Hypotézy, Testy, Testovanie Priemeru, Tabuľky 2:58:16
T-Testy, F-Testy, Vlookupy, Testovacie Hypotézy 2:20:25

Často Kladené Otázky FAQ

Čo je Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Online kurz Štatistika pre Manažérov a Marketérov sa zaoberá zhromažďovaním, analýzou a interpretáciou dát s cieľom poskytnúť informácie a poznatky, ktoré majú vplyv na rozhodovanie a riadenie v manažmente a marketingu.

Kto používa Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Národná banka Slovenska, Telekom, Accenture, Siemens, Swiss Re, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Alza, IBM, ČSOB, Západoslovenská energetika, SLOVNAFT

Kde sa používa Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Manažment firmy, personálne HR oddelenie, manažment kvality, projekty, klientske a poradenské centrá, audity, výroba, riadenie

Prečo sa používa Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Štatistika poskytuje objektívne a kvantitatívne informácie, ktoré pomáhajú manažérom a marketérom pri rozhodovaní, predikovať a prognózovať budúce udalosti a trendy, merať efektívnosť kampaní

Aké sú TOP certifikácie na Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

PRINCE2 od 250 Eur. ITIL4 od 250 Eur. ArchiMate3 od 400 Eur. Lean IT od 250 Eur. ISO certifikácie od 250 Eur. Six Sigma od 250 Eur. COBIT od 250 Eur. Agile Scrum od 150 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Priemerná mzda IT manažéra je 3313 Eur podľa portálu platy.sk. Manažérske a vedúce pozície patria k tým najlepšie plateným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom.

Aké programy a nástroje používa Štatistika pre Manažérov a Marketérov?

Microsoft Excel, Draw.io, PowerPivot, SAS, R Studio, IBM SPSS, Minitab, statgraphics, STATA

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora