Online kurz Microsoft Project

Kurzy Microsoft Project

Na kurzoch Microsoft Project sa naučíte, ako efektívne plánovať, riadiť a sledovať projekty pomocou jedného z najpopulárnejších nástrojov na riadenie projektov. Kurz Microsoft Project I. Začiatočník vás naučí ako vytvárať a upravovať harmonogram projektu pomocou rôznych nástrojov, ako je napr. Ganttov Diagram. Ako pokročilý používateľ s kurzom Microsoft Project II. Mierne Pokročilý si osvojíte pokročilé techniky plánovania a riadenia projektov na serveri, či možnosti zabezpečenia.