Kurz Microsoft Project I. Začiatočník je pre teba ideálny, ak sa chceš naučiť pracovať v Projecte. Naučíme ťa založiť vlastný projekt, definovať nové úlohy a používať nové používateľské rozhranie. Ako absolvent kurzu Microsoft Project I. Začiatočník hravo zvládneš techniky plánovania zdrojov a osvojíš si prostredie Project.

Osnova

I. Nové používateľské rozhranie

Microsoft Office Backstage
Pás kariet
Zobrazenia
Inteligentné značky
Práca s viacerými oknami
Práca s nápovedou

II. Založenie projektu

Formáty súboru podporované aplikáciou Microsoft Project
Vytvorenie nového projektu
Informácie o súbore projektu
Ukladanie projektu
Otvorenie projektu
Práca s inými súborovými formátmi: export a import

III. Plánovanie úloh

Informácie o projekte
Pracovný čas
Definícia úloh
Manuálny režim plánovania úloh
Automatické plánovanie a ďalšie tradičné funkcie pre prácu s úlohami
Informácie o úlohe
Práca s viacerými projektmi
Praktická ukážka - plánovanie projektu

IV. Plánovanie zdrojov

Typy zdrojov
Plán zdrojov
Priradenie zdrojov k úlohám
Informácie o zdroji a priradení
Práca s viacerými projektmi
Praktická ukážka - plánovanie zdrojov

Autor

Tomáš Lacko

Certifikácie: Certifikovaný tréner grafiky

Všetky kurzy autora