Online kurz MySQL

Kurzy MySQL

Kurzy MySQL ťa dokonale pripravia na prácu MySQL databázami. Naučíme ťa inštaláciu a konfiguráciu databáz na serveri. Zoznámime ťa s praktickými nástrojmi slúžiacimi na jej správu. Osvojíš si tiež rozhranie phpMyAdmin a MySQL Workbench. Vyznať sa pritom budeš nielen v správe databáz, ale aj ich zálohovaní a migrácii. Pre pokročilých sú pripravené kurzy, na ktorých si osvojíš tvorbu databáz s rôznym zameraním a základy programovania v MySQL. Naučíme ťa tiež pracovať so všetkými dôležitými utilitami a geografickými funkciami.