Online kurz ERP Financials

Kurzy SAP FI Financials

Kurzy SAP FI Financials sú pre teba ideálne, ak sa chceš naučiť využívať prostredie SAP ERP na správu podnikových financií. Osvojíš si všetky možnosti využívania modulu SAP FI súvisiace s finančnými riadením a kontrolou podniku. Zvládneš využívať mzdové, investičné a konsolidačné funkcie tohto prostredia. Osvojíš si vytváranie rôznych analýz a kalkulácií. Ako absolvent kurzov SAP FI Financials zvládneš pomocou SAP FI finančné riadenie podniku.