Kurz SAP FI Financials I. Začiatočník je určený pre teba, ak sa chceš naučiť spravovať financie prostredníctvom prostredia SAP ERP. Na kurze SAP FI Financials I. Začiatočník ťa oboznámime so špecifikami platiacimi pre jednotlivé krajiny a odvetvia. Osvojíš si možnosti využitia SAP ERP v rámci účtovníctva, daňového účtovníctva a bankového účtovníctva. Naučíme ťa investičné, mzdové a konsolidačné funkcie tohto riešenia. Ako absolvent kurzu SAP ERP Financials I. Začiatočník zvládneš využívať funkcie finančného riadenia v rámci systému SAP ERP.

Osnova

I. Prehľad

Čo vám SAP ERP Financials ponúka?
Kde môžete SAP ERP Financials využiť?
Funkcie špecifické pre jednotlivé krajiny
Funkcie špecifické pre jednotlivé odvetvia

II. Hlavná kniha

Organizačná štruktúra podniku
Základné nastavenie
Nová hlavná kniha
Účtovné transakcie
Integrácia novej hlavnej knihy
Finančná uzávierka
Reporty vo finančnom účtovníctve

III. Účtovníctvo odberateľov a dodávateľov

Kmeňové dáta
Zákaznícka faktúra
Prichádzajúce platby a proces ich párovanie
Likvidácia dodávateľských faktúr
Platobný program
Proces párovania dokladov
Proces upomínanie
Ďalšie procesy
Tvorba reportov a komunikácie

IV. Daňové účtovníctvo

Nastavenie daní
Výpočet dane a jej zaúčtovanie
Daňové výnimky
Reporty v daňovom účtovníctve
Zrážková daň
Európska únia a spracovanie DPH
Ďalšie scenáre týkajúce sa daní

V. Bankové účtovníctvo

Banky a bankové účty
Spôsoby platby
Platobné médium
Platobný program
Pomôcky pre platby
Odsúhlasenie zostatku bankového účtu
Spracovanie elektronických bankových výpisov
Ďalšie bankové transakcie

VI. Aktivácia investícií

Investičné programy
Požiadavka na investičné opatrenia
Investičné opatrenia
Plánovanie a tvorba rozpočtu
Štruktúry investičného majetku
Pohyby investičného majetku
Ďalšie funkcie
Tvorba reportov

VII. Riadenie cesty

Minimálne kmeňové dáta zamestnancov
Žiadosti o cestu a povolenie cesty
Rezervácie cesty
Zúčtovanie cestovných nákladov
Účtovanie nákladov a náhrad
Zaistenie zhody s predpismi a tvorba reportov

VIII. Zúčtovanie miezd a platov

Prehľad procesu
Výpočet mzdy
Zamestnanecké výhody a zrážky
Výpočty daní
Spracovanie miezd
Účtovanie a platby
Reporty v zúčtovaní miezd a platov
Outsourcing

IX. Konsolidácia

Nastavenie konsolidácie
Zber dát a účtovanie
Prepočet meny
Zaúčtovanie eliminácia
Eliminácia interných nákladov a výnosov
Konsolidácie investícií
Overenie a prerozdelenie
Spustenie konsolidácie

Autor

Ľuboš Adamka

Certifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: ŽSR, KPMG Slovensko, Continental Matador Truck Tires, Vodohospodárska výstavba, SAS automotive, Kaufland Slovenská republika

Všetky kurzy autora