Požiadavky a vstupné znalosti

  • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním
  • Základy práce s PC a Windows, Linux alebo Mac OS X
  • Základy práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
  • Základy práce s textovým editorom

Popis kurzu

Kurz SAP FI Financials I. Začiatočník je určený pre teba, ak sa chceš naučiť spravovať financie prostredníctvom prostredia SAP ERP. Na kurze SAP FI Financials I. Začiatočník ťa oboznámime so špecifikami platiacimi pre jednotlivé krajiny a odvetvia. Osvojíš si možnosti využitia SAP ERP v rámci účtovníctva, daňového účtovníctva a bankového účtovníctva. Naučíme ťa investičné, mzdové a konsolidačné funkcie tohto riešenia. Ako absolvent kurzu SAP ERP Financials I. Začiatočník zvládneš využívať funkcie finančného riadenia v rámci systému SAP ERP.

Komu je kurz určený

  • Účtovníci
  • Zamestnanci finančného oddelenia
  • Začínajúci SAP konzultanti
  • Firmy využívajúce SAP

Obsah kurzu Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník

I. Prehľad

Čo vám SAP ERP Financials ponúka?
Kde môžete SAP ERP Financials využiť?
Funkcie špecifické pre jednotlivé krajiny
Funkcie špecifické pre jednotlivé odvetvia

II. Hlavná kniha

Organizačná štruktúra podniku
Základné nastavenie
Nová hlavná kniha
Účtovné transakcie
Integrácia novej hlavnej knihy
Finančná uzávierka
Reporty vo finančnom účtovníctve

III. Účtovníctvo odberateľov a dodávateľov

Kmeňové dáta
Zákaznícka faktúra
Prichádzajúce platby a proces ich párovanie
Likvidácia dodávateľských faktúr
Platobný program
Proces párovania dokladov
Proces upomínanie
Ďalšie procesy
Tvorba reportov a komunikácie

IV. Daňové účtovníctvo

Nastavenie daní
Výpočet dane a jej zaúčtovanie
Daňové výnimky
Reporty v daňovom účtovníctve
Zrážková daň
Európska únia a spracovanie DPH
Ďalšie scenáre týkajúce sa daní

V. Bankové účtovníctvo

Banky a bankové účty
Spôsoby platby
Platobné médium
Platobný program
Pomôcky pre platby
Odsúhlasenie zostatku bankového účtu
Spracovanie elektronických bankových výpisov
Ďalšie bankové transakcie

VI. Aktivácia investícií

Investičné programy
Požiadavka na investičné opatrenia
Investičné opatrenia
Plánovanie a tvorba rozpočtu
Štruktúry investičného majetku
Pohyby investičného majetku
Ďalšie funkcie
Tvorba reportov

VII. Riadenie cesty

Minimálne kmeňové dáta zamestnancov
Žiadosti o cestu a povolenie cesty
Rezervácie cesty
Zúčtovanie cestovných nákladov
Účtovanie nákladov a náhrad
Zaistenie zhody s predpismi a tvorba reportov

VIII. Zúčtovanie miezd a platov

Prehľad procesu
Výpočet mzdy
Zamestnanecké výhody a zrážky
Výpočty daní
Spracovanie miezd
Účtovanie a platby
Reporty v zúčtovaní miezd a platov
Outsourcing

IX. Konsolidácia

Nastavenie konsolidácie
Zber dát a účtovanie
Prepočet meny
Zaúčtovanie eliminácia
Eliminácia interných nákladov a výnosov
Konsolidácie investícií
Overenie a prerozdelenie
Spustenie konsolidácie

Často kladené otázky

Čo je Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník je jeden z najpoužívanejších podnikových ERP systémov/modulov na svete.

Kto používa Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

IBM, Siemens, VUB, UNIQA , Accenture, Lenovo, Innovatrics, DATALAN, Swiss Re, ESET, Unicorn, SOFTEC, SOITRON, Ferratum

Kde sa používa Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

Firemné informačné systémy, skladové hospodárstvo, účtovníctvo, manažment kvality, projekty, logistika, predaj a distribúcia, reporty a analýza

Prečo sa používa Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

SAP spolu s jeho modulmi je jeden z najpoužívanejších podnikových ERP systémov, ktorý má dostupné moduly doslova na všetky oblasti, ktoré podnik potrebuje.

Aké sú TOP certifikácie na Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

SAP Certified Associate - SAP ERP od 300 Eur. SAP Certified Application Associate - SAP Business One od 300 Eur. SAP Certified Application Associate - Financials od 300 Eur. SAP Certified Application Associate - Production Planning & Manufacturing od 300 Eur. SAP Certified Application Associate - Sales and Distribution od 300 Eur. SAP Certified Application Associate - SAP Maintenance & Repair od 300 Eur. SAP Certified Application Associate - Quality Management od 300 Eur. SAP Certified Development Specialist - ABAP od 300 Eur. Certifikačná skúška nie je súčasťou kurzu. Treba si za ňu priplatiť extra.

Aký je plat? Koľko zarábajú pozície s kurzom Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

Priemerná mzda SAP konzultant alebo špecialistu je 3,291 Eur podľa portálu platy.sk. Pozície zamerané na SAP patria k tým najlukratívnejším a veľmi žiadaným. Odporúčame si informáciu overiť vzhľadom k inflácii a rôznym regiónom. Pre medzinárodné štatistiky odporúčame navštíviť: https://stackoverflow.com/jobs/salary

Aké programy a nástroje používa Online kurz SAP FI Financials I. Začiatočník?

SAP Netweaver, SAP GUI, SAP Lumira, SAP PowerDesigner, SAP SQL Anywhere, SAP Business One, SAP Tutor, ABAP Editor

Lektori

Juraj Kollár

Cerfifikácie: Certifikovaný SAP tréner Referencie: Finančná správa, Poštová banka, TNT Express Worldwide, Carcoustics Slovakia Nováky

Všetky kurzy lektora