Program MBA Bezpečnostný Manažér a Vedúci Bezpečnosti (CSO) ťa naučí

 • Pochopiť kľúčové princípy COBIT a aplikovať odporúčané postupy
 • Používať prvky efektívnej komunikácie a aktívneho počúvania
 • Dávať spätnú väzbu (Feedback) a klásť správne otázky
 • Byť proaktívny a hľadať správne riešenia
 • Porozumieť potrebám zákazníkov s použitím marketingových persón
 • Preveriť systém bezpečnosti informácií, či je v súlade s požiadavkami
 • Ovládať požiadavky normy ISO 27001 a vykonávať interný audit
 • Osvojiť si proces posudzovania rizík (Risk Assessment)
 • Modelovať podnikové procesy pomocou jazyka BPMN
 • Organizovať úlohy, aktivity, rozpoznať stresory a vybudovať si správne návyky

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Bezpečnostní Manažéri
 • Vedúci Bezpečnosti (CSO) a IT Manažéri
 • Audítori a Inšpektori kvality
 • Majitelia firiem a Podnikatelia
 • IT Konzultanti a špecialisti
 • Procesní a Projektoví manažéri

Obsah a Učebná Osnova program MBA Bezpečnostný Manažér a Vedúci Bezpečnosti (CSO)

Kurz COBIT

Kurz COBIT 7,5 hodín

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Interný Audítor

Kurz Interný Audítor ISO 27001 3,5 hodín

Kurz Prezentačné Zručnosti

Kurz Prezentačné Zručnosti I. Začiatočník 11 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz Time a Stress Management

Kurz Time a Stress Management 5 hodín

Kurz Produktivita a Efektivita

Kurz Produktivita a Efektivita 2 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora