Program MBA Projektový Manažér a Obchodný Riaditeľ (CEO) ťa naučí

 • Používať metodiku projektového riadenia PRINCE2, rámec COBIT a ITIL
 • Modelovať procesy v jazyku BPMN a nástroji Draw.io
 • Riadiť zdroje, riešiť riziká a zabrániť zlyhávaniu projektov
 • Plánovať a spravovať projekty v nástroji Microsoft Project
 • Viesť organizáciu, vrátane stratégie, financií a marketingu
 • Identifikovať a implementovať inovácie v organizácii
 • Aplikovať rozpočtové techniky ako NPV a IRR
 • Viesť tímy a efektívne komunikovať
 • Osvojiť si kľúčové pojmy a princípy z finančného manažmentu
 • Organizovať úlohy a aktivity pomocou time managementu

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Projektoví manažéri
 • Obchodní Riaditelia (CEO) a Podnikatelia
 • IT manažéri a Produktoví manažéri
 • Softvéroví vývojári a IT Konzultanti
 • Vedúci projektov (Teamleaderi)
 • Manažéri kvality a IT architekti

Obsah a Učebná Osnova program MBA Projektový Manažér a Obchodný Riaditeľ (CEO)

Kurz Projektový Manažér

Kurz Projektový Manažér I. Začiatočník 9 hodín
Kurz Projektový Manažér II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz PRINCE2

Kurz PRINCE2 Foundation 9 hodín

Kurz ITIL 4

Kurz Príprava na ITIL 4 Foundation 22 hodín

Kurz COBIT

Kurz COBIT 7,5 hodín

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín

Kurz Time Management

Kurz Time Management 12 hodín

Kurz Microsoft Project

Kurz Microsoft Project I. Začiatočník 12 hodín
Kurz Microsoft Project II. Mierne Pokročilý 3,5 hodín

Kurz Finančný Manažment

Kurz Finančný Manažment 14 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora