Program MBA Dátový Manažér a Riaditeľ pre Dáta (CDO) ťa naučí

 • Osvojiť si rámec COBIT pre riadenie a audítorstvo IT procesov
 • Aplikovať princípy a postupy na riadenie a kontrolu IT procesov
 • Ovládať prvky efektívnej komunikácie vrátane verbálnej aj neverbálnej
 • Plánovať, vykonávať a hodnotiť interné audity v rôznych oblastiach firmy
 • Zamerať sa na princípy a postupy interného audítu
 • Pripraviť a prezentovať informácie pred publikom
 • Riadiť podnikové procesy s cieľom zlepšiť efektivitu a efektívnosť v organizácii
 • Identifikovať, modelovať a optimalizovať podnikové procesy v jazyku BPMN
 • Oboznámiť sa s metódami na plánovanie, prioritizáciu úloh a zvládanie stresových situácií
 • Naučiť sa zásady a techniky na zvyšovanie produktivity a efektivity v práci

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Dátoví Manažéri
 • Dátoví Analytici a IT Manažéri
 • IT Konzultanti a špecialisti
 • Riaditelia pre Dáta (CDO)
 • Majitelia firiem a Podnikatelia

Obsah a Učebná Osnova program MBA Dátový Manažér a Riaditeľ pre Dáta (CDO)

Kurz COBIT

Kurz COBIT 7,5 hodín

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Interný Audítor

Kurz Interný Audítor ISO 27001 3,5 hodín

Kurz Prezentačné Zručnosti

Kurz Prezentačné Zručnosti I. Začiatočník 11 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz Time a Stress Management

Kurz Time a Stress Management 5 hodín

Kurz Produktivita a Efektivita

Kurz Produktivita a Efektivita 2 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora