Program MBA Finančný Manažér a Riaditeľ Financií (CFO) ťa naučí

 • Osvojiť si kľúčové pojmy a princípy z finančného manažmentu
 • Oboznámiť sa so súvahou vo finančnom účtovníctve
 • Osvojiť si biznis posudzovanie a tvorbu firemných rozpočtov v Microsoft Excel
 • Zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti a klásť správne otázky
 • Ovládať model STDC, AIDA a tvoriť Marketingové Persóny
 • Plánovať a spravovať projekty v Microsoft Project
 • Založiť vlastný projekt, definovať v ňom úlohy a priradzovať termíny
 • Tvoriť časový plán úloh pomocou Ganttovho Diagramu
 • Používať jazyk BPMN a zamerať sa na správu a optimalizáciu podnikových procesov
 • Sledovať špecifické údaje, metriky, riadiť a monitorovať riziká v projektoch

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni finanční manažéri
 • Finanční analytici a Projektoví manažéri
 • Podnikatelia a Finanční riaditelia
 • Finanční agenti a poradcovia
 • Účtovníci a Personalisti
 • Dátoví analytici a Controlleri

Obsah a Učebná Osnova program MBA Finančný Manažér a Riaditeľ Financií (CFO)

Kurz Finančný Manažment

Kurz Finančný Manažment 14 hodín

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Microsoft Project

Kurz Microsoft Project I. Začiatočník 12 hodín
Kurz Microsoft Project II. Mierne Pokročilý 3,5 hodiny

Kurz Prezentačné Zručnosti

Kurz Prezentačné Zručnosti I. Začiatočník 11 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz Time a Stress Management

Kurz Time a Stress Management 5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora