Program MBA Lektor a Manažér Vzdelávania ťa naučí

 • Naučiť sa prezentovať a vzdelávať ostatných ako správny lektor, manažér
 • Ovládať marketingové modely, systémy a persóny
 • Oboznámiť sa s Event Manažmentom a vytvoriť plán eventu
 • Navrhovať používateľské rozhranie a testovať používateľskú skúsenosť
 • Používať analýzu dát, tvorbu vzorcov a funkcií v Microsoft Excel
 • Pracovať s funkciami ako sú VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, IF
 • Vytvoriť moderné a pútavé prezentácie v Microsoft PowerPoint
 • Osvojiť si rôzne spôsoby prípravy a techniky na udržanie publika
 • Manažovať riziká a osvojiť si proces strategického riadenia projektu
 • Nastaviť si vhodnú štruktúru prezentácie vrátane sekcií

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci alebo aktuálni Lektori a manažéri vzdelávania
 • Administratívni pracovníci a obchodní zástupcovia
 • Školitelia a Facilitátori
 • Mentori a Account manažéri
 • Produktoví manažéri a Marketéri
 • Back office špecialisti a Referenti
 • Zamestnanci či majitelia eventovej agentúry

Obsah a Učebná Osnova program MBA Lektor a Manažér Vzdelávania

Kurz Lektor

Kurz Lektor (Akreditovaný Kurz Lektor) 24 hodín

Kurz Organizovanie Udalostí

Kurz Organizovanie Udalostí 10 hodín

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Microsoft PowerPoint

Kurz Microsoft PowerPoint I. Začiatočník 17 hodín
Kurz Microsoft PowerPoint II. Mierne Pokročilý 10 hodín
Kurz Microsoft PowerPoint - Tvorba Šablón 5 hodín

Kurz Microsoft Excel

Kurz Microsoft Excel I. Začiatočník 13,5 hodín
Kurz Microsoft Excel II. Mierne Pokročilý 22 hodín
Kurz Microsoft Excel III. Pokročilý 21 hodín

Kurz UX/UI

Kurz UX/UI I. Začiatočník 19,5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora