Program MBA Manažér Spokojnosti a Šťastia Spoločnosti (CHO) ťa naučí

 • Zdokonaliť svoje komunikačné schopnosti a reagovať na komentáre príspevkov
 • Používať prvky efektívnej komunikácie, aktívneho počúvania a spätnej väzby
 • Porozumieť potrebám zákazníkov, byť proaktívny a hľadať správne riešenia
 • Osvojiť si novinky z oblasti personálnej politiky firiem
 • Vykonávať činnosti a opatrenia uplatňované v rámci ľudských zdrojov
 • Ovládať štruktúrovanie prezentácií, zaujatie publika a udržanie jeho pozornosti
 • Plánovať a organizovať čas, úlohy, aktivity
 • Rozpoznať stresory a vybudovať si správne návyky
 • Merať produktivitu práce a ovládať proces zlepšovania CSI
 • Dosahovať lepšie výsledky, hodnotiť výkonnosť a sledovať ciele

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni manažéri
 • Referenti a Administratívni pracovníci
 • Majitelia firiem a Podnikatelia
 • Obchodníci a Marketéri
 • Asistenti a sekretárky
 • Pedagógovia a Lektori
 • IT Konzultanti a špecialisti

Obsah a Učebná Osnova program MBA Manažér Spokojnosti a Šťastia Spoločnosti (CHO)

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Personalistika a Rozhodovanie

Kurz Personalistika a Rozhodovanie 15 hodín

Kurz Prezentačné Zručnosti

Kurz Prezentačné Zručnosti I. Začiatočník 11 hodín

Kurz Organizovanie Udalostí

Kurz Organizovanie Udalostí 10 hodín

Kurz Time a Stress Management

Kurz Time a Stress Management 5 hodín

Kurz Produktivita a Efektivita

Kurz Produktivita a Efektivita 2 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora