Program MBA Marketingový Manažér a Riaditeľ Marketingu (CMO) ťa naučí

 • Osvojiť si komunikačné zručnosti, aktívne počúvať a dávať spätnú väzbu
 • Riadiť a plánovať projekty v nástroji Microsoft Project
 • Plánovať úlohy a priradzovať im termíny, definovať kritické udalosti projektov
 • Porozumieť potrebám zákazníkov s využitím marketingových persón a modelov
 • Pristupovať k strategickému riadeniu ľudských zdrojov
 • Zlepšiť si schopnosti prezentovať svoje nápady a projekty
 • Ovládať techniky procesného manažmentu na optimalizáciu pracovných postupov
 • Riadiť čas efektívne a zvládať stres v pracovnom prostredí a kolektíve
 • Tvoriť časový plán úloh pomocou Ganttovho Diagramu
 • Merať produktivitu práce a osvojiť si proces zlepšovania

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Marketingoví manažéri
 • Riaditelia Firiem a Marketingu (CMO)
 • PPC špecialisti a konzultanti
 • IT projektoví a event manažéri
 • Majitelia firiem a podnikatelia
 • Obchodníci a marketéri

Obsah a Učebná Osnova program MBA Marketingový Manažér a Riaditeľ Marketingu (CMO)

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Microsoft Project

Kurz Microsoft Project I. Začiatočník 12 hodín
Kurz Microsoft Project II. Mierne Pokročilý 3,5 hodín

Kurz Personalistika a Rozhodovanie

Kurz Personalistika a Rozhodovanie 15 hodín

Kurz Prezentačné Zručnosti

Kurz Prezentačné Zručnosti I. Začiatočník 11 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz Time a Stress Management

Kurz Time a Stress Management 5 hodín

Kurz Produktivita a Efektivita

Kurz Produktivita a Efektivita 2 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora