Program MBA Obchodný Manažér a Vedúci Obchodu (CSO) ťa naučí

 • Osvojiť si prvky efektívnej komunikácie, aktívne počúvanie a spätnú väzbu
 • Vyhodnotiť pracovnú ponuku a pristupovať k strategickému riadeniu ľudských zdrojov
 • Plánovať, sledovať a riadiť projekty pomocou nástroja Microsoft Project
 • Oboznámiť sa s manažmentom rizík a najčastejšími chybami zlyhávania projektov
 • Osvojiť si novinky z oblasti personálnej politiky firiem
 • Vytvárať časové plány, sledovať úlohy a zdroje
 • Vykonávať analýzu trhu, sledovať sezónnosť a prezentovať informácie pred publikom
 • Zamerať na správu, optimalizáciu a modelovanie podnikových procesov s BPMN
 • Používať techniky z time a stress management ako Pomodoro a Balmerova krivka
 • Dosiahnuť maximálnu produktivitu a efektivitu v pracovných činnostiach

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Obchodní Manažéri
 • Podnikatelia a Vedúci Obchodu (CSO)
 • Personalisti a HR manažéri
 • Event manažéri a Obchodníci
 • Projektoví manažéri a Marketéri

Obsah a Učebná Osnova program MBA Obchodný Manažér a Vedúci Obchodu (CSO)

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín
Kurz Efektívna Komunikácia II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Microsoft Project

Kurz Microsoft Project I. Začiatočník 12 hodín
Kurz Microsoft Project II. Mierne Pokročilý 3,5 hodiny

Kurz Personalistika a Rozhodovanie

Kurz Personalistika a Rozhodovanie 15 hodín

Kurz Prezentačné Zručnosti

Kurz Prezentačné Zručnosti 11 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz Time a Stress Management

Kurz Time a Stress Management 5 hodín

Kurz Produktivita a Efektivita

Kurz Produktivita a Efektivita 2 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora