Program MBA Procesný Manažér a Riaditeľ Prevádzky (COO) ťa naučí

 • Modelovať podnikové procesy v jazyku BPMN a UML
 • Pracovať s nástrojmi Draw.io, Microsoft Visio a Enterprise Architect
 • Analyzovať a optimalizovať procesy, klasifikovať subprocesy
 • Identifikovať bazény, dráhy, kontajnery, brány, udalosti
 • Osvojiť si fázy vývoj softvéru, návrh modelu, testovanie a údržbu
 • Ovládať jazyk ArchiMate a pojem Enterprise architecture (EA)
 • Pochopiť objektovo orientované programovanie v Jave
 • Vytvárať objekty, triedy, metódy, premenné a dátové typy
 • Používať verziovacie nástroje Git a GitHub
 • Namodelovať Class a Use Case Diagram

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Procesní manažéri
 • Riaditelia Prevádzok (COO)
 • Produktoví a projektoví manažéri
 • Softvéroví vývojári a IT Konzultanti
 • Manažéri kvality a IT architekti
 • Prevádzkoví manažéri

Obsah a Učebná Osnova program MBA Procesný Manažér a Riaditeľ Prevádzky (COO)

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz BPMN Modelovanie Procesov

Kurz BPMN Modelovanie Procesov I. Začiatočník 13 hodín
Kurz BPMN Modelovanie Procesov II. Mierne Pokročilý 12 hodín
Kurz BPMN Modelovanie Procesov III. Pokročilý 20 hodín

Kurz Enterprise Architect

Kurz Enterprise Architect I. Začiatočník 10 hodín

Kurz ArchiMate

Kurz ArchiMate I. Začiatočník 14 hodín

Kurz Java

Kurz Java I. Začiatočník 19 hodín
Kurz Java II. Mierne Pokročilý 16 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurz Finančný Manažment

Kurz Finančný Manažment 14 hodín

Kurz UML

Kurz Modelovanie Podnikových Procesov UML 12 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora