Program MBA Virtuálny Manažér (Virtual Manager) ťa naučí

 • Osvojiť si prácu v používateľskom prostredí Microsoft Excel a Power Query
 • Používať kontingenčné tabuľky na štruktúrovanie a vyhodnocovanie informácií
 • Automatizovať rutinné úlohy pomocou makier a skriptov v VBA
 • Zabezpečiť bezpečnosť a integrity dát, vyhnúť sa častým chybám
 • Pracovať s dátami v Exceli, ovládať filtrovanie, triedenie, podmienené formátovanie
 • Vytvárať tabuľkové grafy a iné typy vizualizácií na zobrazenie dát
 • Importovať, transformovať a analyzovať veľké dáta v Exceli
 • Pracovať s funkciami a vzorcami ako sú VLOOKUP, HLOOKUP, IF, INDEX
 • Ovládať filtrovanie, triedenie, podmienené formátovanie buniek a riadkov
 • Tvoriť prezentácie v Microsoft PowerPoint, pracovať s textom a obrázkami

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Virtuálni manažéri
 • Office manažéri a Back Office špecialisti
 • Administratívni pracovníci a Referenti
 • Konzulanti a analytickí pracovníci
 • Riaditelia a Podnikatelia
 • Osobné asistentky a poradcovia

Obsah a Učebná Osnova program MBA Virtuálny Manažér (Virtual Manager)

Kurz Microsoft Excel pre Referentov

Kurz Microsoft Excel pre Referentov 10 hodín

Kurz Microsoft Excel

Kurz Microsoft Excel - Praktické Úlohy 8,5 hodín
Kurz Microsoft Excel - Kontingenčné Tabuľky 13 hodín
Kurz Microsoft Excel - Vzorce a Funkcie 6 hodín

Kurz Microsoft Excel - Analýza Dát

Kurz Microsoft Excel - Analýza Dát 14 hodín

Kurz Microsoft Excel - Práca s Veľkými Dátami

Kurz Microsoft Excel - Práca s Veľkými Dátami 12 hodín
Kurz Microsoft Excel - Pokročilé Techniky a Veľké Dáta 11 hodín

Kurz Microsoft Excel - Programovanie vo VBA

Kurz Microsoft Excel IV. Expert: Programovanie vo VBA 22 hodín
Kurz Microsoft Excel V. Expert: Pokročilé Programovanie VBA 12 hodín

Kurz Microsoft PowerPoint

Kurz Microsoft PowerPoint - Tvorba Šablón 5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora