Program MPA Verejná Správa a Samospráva Miest a Obcí ťa naučí

 • Ovládať právne normy v oblasti správneho poriadku a kontrolnej činnosti
 • Prehľad v otázkach správneho konania a nového režimu správneho súdnictva v SR
 • Vytvoriť zastupovanie správneho konania, oboznámiť sa s lehotami a podávať odvolanie
 • Osvojiť si kľúčové pojmy a princípy z finančného manažmentu a techniky rozpočtovania NPV, IRR
 • Zamerať na správu a optimalizáciu podnikových procesov v jazyku BPMN
 • Tvoriť firemné rozpočty v Microsoft Excel a spracovanie dát v Power BI
 • Prideliť termíny, trvanie úloh, časové rezervy a monitorovať riziká v projektoch
 • Oboznámiť sa s najčastejšími chybami v Time Management a efektívne plánovať
 • Plánovať, sledovať a riadiť projekty v Microsoft Project
 • Zdokonaliť komunikačné schopnosti, aktívne počúvanie a spätnú väzbu

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu nie sú potrebné žiadne skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Pracovníci štátnej a verejnej správy
 • Referenti a Manažéri štátnej správy
 • Riaditelia a Podnikatelia
 • Štátni radcovia pracujúci na projektoch
 • Projektoví a IT Manažéri
 • Koordinátori a Zástupcovia

Obsah a Učebná Osnova program MPA Verejná Správa a Samospráva Miest a Obcí

Kurz Projektový Manažér

Kurz Projektový Manažér I. Začiatočník 9 hodín
Kurz Projektový Manažér II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz PRINCE2 Foundation

Kurz PRINCE2 Foundation 9 hodín

Kurz ITIL 4 Foundation

Kurz Príprava na ITIL 4 Foundation 22 hodín

Kurz Efektívna Komunikácia

Kurz Efektívna Komunikácia 7,5 hodín

Kurz Time Management

Kurz Time Management I. Začiatočník 12 hodín

Kurz Microsoft Project

Kurz Microsoft Project I. Začiatočník 12 hodín
Kurz Microsoft Project II. Mierne Pokročilý 3,5 hodín

Kurz Finančný Manažment

Kurz Finančný Manažment 14 hodín

Kurz Procesný Manažment

Kurz Procesný Manažment 11 hodín

Kurz Správne konanie

Kurz Správne konanie 5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora