Program MSc C/C++ Programátor (C/C++ Developer) ťa naučí

 • Osvojiť si metódy procedurálneho programovania
 • Naučiť sa syntax a základné štruktúry jazyka C/C++
 • Tvoriť Premenné, dátové typy a operátory
 • Používať podmienky, cykly, funkcie, triedy a objekty
 • Ovládať zapúzdrenie, dedičnosť a polymorfizmus
 • Poznať vývojové prostredia, nástroje, knižnice a moduly ako STL
 • Pracovať s vláknami, používať Lambda výrazy a optimalizáciu kódu
 • Spracovávať chyby a výnimky v kóde pomcou try, catch, throw
 • Spoznať rozdiely medzi UX, UI a osvojiť si techniky dizajnu
 • Vytvárať prototypy webových stránok, aplikácií a testovanie rozhrania

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci alebo aktuálni C/C++ programátori
 • C alebo C++ developeri
 • Softvéroví vývojári a IT testeri
 • Programátori webových aplikácií
 • Web developeri a IT architekti
 • Vývojári aplikácií a IT analytici

Obsah a Učebná Osnova program MSc C/C++ Programátor (C/C++ Developer)

Kurz C a C++

Kurz C/C++ I. Začiatočník 16 hodín
Kurz C/C++ II. Mierne Pokročilý 15 hodín
Kurz C/C++ III. Pokročilý 10 hodín
Kurz C/C++ IV. STL 11 hodín

Kurz C/C++ GUI

Kurz C/C++ GUI 6 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurz UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín

Kurz UX a UI

Kurz UX/UI I. Začiatočník 19,5 hodín
Kurz UX/UI II. Mierne Pokročilý 10,5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora