Program MSc IKT Softvérový Tester (ICT SW Tester) ťa naučí

 • Nasadiť automatizované testy a identifikovať softvérové chyby
 • Získať prehľad medzi vývojovými prostrediami, nástrojmi a aplikáciami
 • Osvojiť si postupy manuálneho testovania
 • Používať programovací v jazyk Python a Java
 • Pracovať s nástrojmi na testovanie softvéru Selenium a Katalon
 • Pochopiť význam objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • Navrhnúť testovacie prípady, scenáre a udržiavať dokumentáciu
 • Zaznamenať testovacie kroky, generovať skripty a ukladať výsledky testov
 • Oboznámiť sa s metódami penetračného testovania a odhaliť kritické časti systému
 • Písať SQL skripty s SQL injekciami pre databázové systémy MySQL a PostgreSQL

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci alebo aktuálni softvéroví testeri
 • IT automatizovaní a manuálni testeri
 • Softvéroví vývojári a IKT architekti
 • Programátori a kontroléri kvality
 • Bezpečností manažéri (Security managers)
 • Penetrační testeri

Obsah a Učebná Osnova program MSc IKT Softvérový Tester (ICT SW Tester)

Kurz Úvod do Programovania

Kurz Úvod do Programovania 9 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín
Kurz Testovanie Softvéru II. Mierne Pokročilý 14,5 hodín

Kurz Automatizované Testovanie

Kurz Automatizované Testovanie I. Začiatočník 14 hodín

Kurz Penetračné Testovanie

Kurz Penetračné Testovanie I. Začiatočník 22 hodín

Kurz Manuálne Testovanie

Kurz Manuálne Testovanie Softvéru 9 hodín

Kurz Python

Kurz Python I. Začiatočník 25,5 hodín
Kurz Python II. Mierne Pokročilý 16 hodín

Kurz Java

Kurz Java I. Začiatočník 19 hodín

Kurz Katalon

Kurz Katalon I. Začiatočník 8 hodín
Kurz Katalon II. Mierne Pokročilý 8 hodín

Kurz Selenium

Kurz Selenium I. Začiatočník 8 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora