Program MSc Java Programátor (Java Developer) ťa naučí

 • Pochopiť princípy objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • Pracovať s triedami, objektami, konštruktormi či metódami
 • Naučiť sa syntax programovacieho jazyka Java
 • Testovať softvér a vyhnúť sa častým chybám pri programovaní
 • Používať knižnicu SWING a protokoly SOAP, WSDL a REST
 • Pripojiť k databáze MySQL a PostgreSQL a písať SQL dopyty
 • Tvoriť regulárne výrazy, implementovať triedy, metódy a funkcie
 • Oboznámiť sa s technologickým pozadím servletov a ich životným cyklom
 • Osvojiť si prácu s kolekciami a dátovými štruktúrami ako sú polia, zoznamy a množiny
 • Vytvárať aplikácie pomocou návrhových vzorov, vrátane grafického rozhrania (GUI)

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci alebo aktuálni Java programátori
 • Java developeri
 • Softvéroví vývojári a IT testeri
 • Programátori webových aplikácií
 • Web developeri a IT architekti
 • Vývojári aplikácií a IT analytici

Obsah a Učebná Osnova program MSc Java Programátor (Java Developer)

Kurz Java

Kurz Java I. Začiatočník 19 hodín
Kurz Java II. Mierne Pokročilý 16 hodín
Kurz Java III. Tvorba GUI a SWING 16 hodín
Kurz Java IV. Pokročilý 15 hodín
Kurz Java V. Práca s XML 8 hodín
Kurz Java VI. JDBC a Databázy 6 hodín

Kurz Regulárne Výrazy (Regexy)

Kurz Regulárne Výrazy (Regexy) 6 hodín

Kurz Java EE a Liferay

Kurz Java IX. Návrhové vzory 9 hodín
Kurz Java X. Java EE - Servlety a JSP 17 hodín
Kurz Java XIV. Liferay 11 hodín
Kurz Java XV. SOAP, WSDL a REST 6 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurz UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora