Program MSc Odborník Kybernetickej Bezpečnosti ťa naučí

 • Pochopiť dôležitosť bezpečnostného povedomia zamestnancov GDPR
 • Rozumieť hrozbám a rizikám spojeným s používaním internetu a informačných zdrojov
 • Osvojiť si opatrenia na ochranu pred útokmi ako phishing, malware a útoky na údaje
 • Znalosť najbežnejších hrozieb pre mobilné zariadenia a komunikačné siete
 • Implementovať opatrenia na zabezpečenie komunikácie, ako je šifrovanie a autentifikácia
 • Identifikovať a vyhodnotiť slabé miesta v aplikáciách a navrhnúť opatrenia na zlepšenie
 • Pracovať s nástrojmi na testovanie bezpečnosti webových aplikácií
 • Ovládať bezpečnosť sietí, štandardných protokolov a používať nástroj VirtualBox
 • Pracovať s firewallmi, filtrami a proxy servermi, aktivovať GOD Mode
 • Konfigurovať bezpečnostné mechanizmy pre WIFI siete, IPSec tunely na Cisco smerovačoch

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Špecialisti IT bezpečnosti
 • Špecialisti kybernetickej bezpečnosti
 • Bezpečnostní konzultanti
 • Sieťoví konzultanti
 • IT manažéri a IT architekti
 • Správcovia informačného systému

Obsah a Učebná Osnova program MSc Odborník Kybernetickej Bezpečnosti

Kurz GDPR

Kurz Bezpečnostné Povedomie Zamestnancov a GDPR 5 hodín

Kurz Internetová a Informačná Bezpečnosť

Kurz Internetová a Informačná Bezpečnosť 12 hodín

Kurz IT Bezpečnosť

Kurz IT Bezpečnosť - Mobilná Komunikácia 4,5 hodiny

Kurz Interný Audítor ISO 27001

Kurz Interný Audítor ISO 27001 3,5 hodín

Kurz Testovanie Bezpečnosti Webových Aplikácii

Kurz Testovanie Bezpečnosti Webových Aplikácii 12 hodín

Kurz Počítačové Siete

Kurz Počítačové Siete III. Základy Bezpečnosti Sietí 8 hodín
Kurz Počítačové Siete IV. Bezpečnosti WIFI Sietí 4 hodiny

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora