Program MSc Python Dátový Vedec (Python Data Scientist) ťa naučí

 • Naučiť sa syntax objektovo orientovaného programovacieho jazyka Python
 • Písať skripty na automatizáciu procesov načítania, transformácie a ukladania dát
 • Pracovať s Python knižnicami ako sú Pandas, NumPy, Matplotlib a Seaborn
 • Spracovávať a analyzovať veľké objemy dát a pracovať s rôznymi typmi dát
 • Oboznámiť sa s prostredím JetBrains Datalore a knižnicou Matplotlib
 • Pracovať s konštruktorom, dátovými štruktúrami a umelou inteligenciou (AI)
 • Používať knižnicu Pandas na rýchle a efektívne spracovanie dát a analýzu
 • Čítať a zapisovať rôzne formáty dát, vrátane CSV, XML, JSON
 • Modelovať diagramy v jazyku UML, rozumieť ich štruktúre a komponentom
 • Osvojiť si techniky testovania softvéru, vypracovať návrhy testov a identifikovať chyby

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Python Dátoví Vedci
 • Python programátori a developeri
 • Softvéroví inžinieri a vývojári
 • Vývojári aplikácií a IT analytici
 • Web developeri a IT architekti

Obsah a Učebná Osnova program MSc Python Dátový Vedec (Python Data Scientist)

Kurz Úvod do Programovania

Kurz Úvod do Programovania 9 hodín
Kurz Algoritmy a Programovanie I. Začiatočník 10,5 hodín

Kurz Python

Kurz Python I. Začiatočník 25,5 hodín
Kurz Python II. Mierne Pokročilý 16 hodín
Kurz Python III. Pokročilý 12,5 hodín

Kurz Python Automatizácia Práce a Úloh

Kurz Python Automatizácia Práce a Úloh 8 hodín

Kurz Python Knižnice

Kurz Python Knižnice - JetBrains Datalore 7,5 hodín
Kurz Python - Pandas 7 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurz UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín
Kurz Testovanie Softvéru II. Mierne Pokročilý 14,5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora