Program MSc Python Programátor (Python Developer) ťa naučí

 • Pochopiť princípy objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • Používať premenné, dátové typy, triedy, metódy, objekty
 • Naučiť sa syntax programovacieho jazyka Python
 • Získať prehľad medzi vývojovými prostrediami a nástrojmi
 • Osvojiť si pojmy ako dedičnosť, polymorfizmus či abstrakcia
 • Pracovať s konštruktorom, dátovými štruktúrami a AI v Pythone
 • Pracovať v prostredí JetBrains Datalore a vizualizovať dáta s knižnicou Matplotlib
 • Automatizovať prácu, úlohy a používať knižnicu Pandas na analýzu údajov
 • Zlepšiť čitateľnosť kódu pomocou Type Hinting a osvojiť si jazyk UML
 • Testovať softvér, identifikovať chyby a zraniteľnosti v kóde

Požiadavky a Vstupné Znalosti

 • Mierne Pokročilá práca s PC a Windows, Linux alebo macOS
 • Mierne Pokročilá práca práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office, OpenOffice alebo LibreOffice
 • Mierne Pokročilá práca práce s textovým editorom
 • Na absolvovanie tohto kurzu sú odporúčané skúsenosti s kódovaním a programovaním

Cieľové skupiny a Komu je kurz určený

 • Budúci a aktuálni Python programátori
 • Softvéroví inžinieri a vývojári
 • Python developeri a programátori
 • Web developeri a IT architekti
 • Vývojári aplikácií a IT analytici

Obsah a Učebná Osnova program MSc Python Programátor (Python Developer)

Kurz Úvod do Programovania

Kurz Úvod do Programovania 9 hodín
Kurz Algoritmy a Programovanie I. Začiatočník 10,5 hodín

Kurz Python

Kurz Python I. Začiatočník 25,5 hodín
Kurz Python II. Mierne Pokročilý 16 hodín
Kurz Python III. Pokročilý 12,5 hodín

Kurz Python Automatizácia Práce a Úloh

Kurz Python Automatizácia Práce a Úloh 8 hodín

Kurz Python Knižnice

Kurz Python Knižnice - JetBrains Datalore 7,5 hodín
Kurz Python - Pandas 7 hodín

Kurz Git a GitHub

Kurz Git a GitHub I. Začiatočník 4 hodiny

Kurz UML

Kurz UML I. Začiatočník 21,5 hodín

Kurz Testovanie Softvéru

Kurz Testovanie Softvéru I. Začiatočník 23 hodín
Kurz Testovanie Softvéru II. Mierne Pokročilý 14,5 hodín

Lektori

miroslav reiter

Miroslav Reiter

Programátor, manažér a marketér, ktorý mudruje vo vlastnej vzdelávacej spoločnosti IT Academy. Workoholik so 134 certifikáciami a 13 titulmi. Vytvoril som vzdelávaciu platformu vita.sk, pretože milujem vzdelávanie a všetko čo k nemu patrí. Pomáham firmám ale aj jednotlivcom zlepšovať ich podnikanie a IT. Certifikácie: Microsoft certifikovaný tréner, Google certifikovaný tréner, ITIL, PRINCE2 tréner. 40000+ vyškolených klientov a 1000+ firiem, ktorým som pomohol Referencie: Národná Rada SR, Slovnaft, IBM, Panasonic, Ministerstvo obrany SR, ČSOB, Generali, Tatra banka, Európska komisia, SPP, Pixel Federation, ESET.

Všetky kurzy lektora